Adolf Hitler

De borgerliga partierna gav Adolf Hitler makten

KRÖNIKA Varför är du så upptagen av hur Hitler kunde segra i Tyskland? Är du jude eller?”
Frågan ställdes av en arbetskamrat vid lärarutbildningen under det sena 70-talet.
Jag är född 1940 och min personliga erfarenhet av det andra världskriget är begränsad till barndomstidens stämning­ar. På kartan markerade storbrorsan arméernas positioner. På nätterna rädsla för bombangrepp och alla fönster i Visby mörklagda med skivor.