1%

Överklassen vill aldrig stå under luppen

Under det sena 1800-talet, när rasideologi började användas för att framställa både kolonialism och ett iskallt klassamhälle som något alldeles naturligt, så var det paradoxalt aldrig de ”rasrena” härskarna som fick sina kranium uppmätta och sina kvarlevor katalogiserade i fallande ordning. Det var alltid ”de andra” som undersöktes …