Nyheter


”Det finns inga andra än vi som kan föra den här kampen”

Samtidigt som FN:s klimatmöte hölls i den polska gruvstaden Katowice, samlades ett par hundra människor på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm den andra advent för att demonstrera mot att världens ledare inte tar klimathotet på allvar och gör tillräckligt för att stoppa koldioxidutsläppen. Som en varning om vad som håller på att hända med klimatet, var Stockholm dessutom tråkigt grått med plusgrader och småregn, istället för vit snö och frisk kyla, som borde ha varit det normala i början av december.


Drogepidemi sänker livslängden i USA

Det pågår en drogepidemi i USA. Aldrig tidigare har så många nordamerikaner dött av drogöverdoser som under 2017. Ny data från Centers for Disease Control and Prevention, CDC, visar att över 70 000 dödsfall orsakade av överdoser skedde under det året.


LO-väljare vill ha Sjöstedt i ny regering

När talmannen och partiledarna nu förhandlar om regeringsbildningen verkar de flesta överens om att Sverigedemokraterna, men också Vänsterpartiet, helt ska hållas utanför och inte få något inflytande på en framtida regering. Men om man frågar LO-kollektivet finns ett kraftigt stöd för att vänstern ska ingå regeringsförhandlingarna, och enligt en ny studie från Novus vill så många som 39 procent av LO-medlemmarna att V-ledaren Jonas Sjöstedt ska få en ministerpost i en rödgrön regering.Diakonia: ”Exportera inte Nya Karolinska- modellen till fattiga länder”

Nya Karolinska (NKS) i Solna är ett exempel på Offentlig Privat Samverkan (OPS), eller Public Private Partnership (PPP) som det heter på engelska. OPS-projekt lyfts fram av regeringar i givarländer och institutioner som Världsbanken som en finansieringsmodell för allt från infrastruktur till sjukvård och utbildning i utvecklingsländer, för att nå målen i Agenda 2030.


Hamnarbetarförbundet vägrar låta sig provoceras

GÖTEBORG På onsdagen höll Hamnarbetarförbundet presskonferens i Göteborg angående den senaste utvecklingen i den långdragna hamnkonflikten. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har nu nämligen förklarat att all samverkan mellan arbetsgivaren och Hamnförbundet kommer att avslutas från och med 1 april.


Klartecken för olje- och gasprojektering

Det är det jönköpingsbaserade bolaget Big Rock Energy (som Internationalen har rapporterat om tidigare) som har fått ett treårigt tillstånd att leta gas och skifferolja i alunskiffret under den lilla orten Stenstorp. Området som den småländska råvarukoncernen fått tillstånd att leta i är en kilometer brett och sträcker sig över 5,5 kilometer.


Barnarbetet och kränkningarna fortsätter i kobolt-industrin

UTRIKES För två år sedan uppmärksammades att batterier som används i produkter hos elektronikföretag och elbilsföretag kunde kopplas till barnarbete i Demokratiska republiken Kongo (DRK).
Nu konstaterar Amnesty International i en uppföljande rapport att företagen fortfarande inte gör tillräckligt för att stoppa människorätts­kränkningar som sker hos deras underleverantörer när det gäller kobolt.


Den ryska vänstern samlas igen

Den 25 oktober samlades representanter för olika ryska vänsterriktningar i Sankt Petersburg för att förkunna att man nu återupprättar Vänsterfronten, den radikala socialistiska samlingsorganisation som…