Articles by Tord Björk

World Social Forums nya ansikte

På tolvslaget i Oceanien på andra sidan jordklotet inleddes årets World Social Forum den 23 januari. Aboriginer och småjordbrukare talade om den uttorkade jorden och…
Arbetarutopi i Orbáns rike

Tord Björk förväntade sig att besöka ett Ungern som styrs av Viktor Orbáns Fidesz, och där röda stjärnan och hammaren och skäran är olagliga symboler. Men han hittade också en demokratisk utopi mitt i Orbáns rike. Lite otippat åker han därifrån med hopp om framtiden.


Marx’ modelljärnvägar

Karl Marx förhållande till järnvägar känner vi till. Efter den euforiska epoken under 1840-talet med publiceringen av kommunistiska manifestet och uppror runtom i hela Europa…


Nej till Trident Juncture och Sveriges inordning i Nato!

DEBATT Snart rullar militärtransporterna genom Sverige. USA och andra Natoländer ska frakta militärt material genom vårt land inför Natos militärövning Trident Juncture i Norge. Den startar 25 oktober. Aktivister För fred manar i den här debattartikeln till motstånd.


Solidaritetsrörelse för Odessamassakerns offer formerar sig

I Ukraina firas massmordet på 42 människor i det fackföre­ningshus i Odessa som sattes i brand av en nationalistisk mobb 2 maj 2014 som en seger över separatism.
Men samtidigt som förföljelserna mot sympatisörerna med dem som dog i fackföreningshuset ökar i Ukraina, håller en internationell solidaritetsrörelse med offren för massakern på att växa fram.


Folkliga initiativ behövs för att att lösa Ukrainakonflikten

KOMMENTAR Det är dags att väcka en opinion för fred i Europa. Den eskalerande diplomatiska krisen, upprustning och skapande av fiendebilder mellan kärnvapenmakter hotar världsfreden. Utlösande för konfrontationen är Ukrainakonflikten. Nu behövs en folklig opinion som verkar för att skydda de civila som drabbats och en lösning på konflikten. En grund är lagd med Minskavtalet som alla berörda parter har sagt sig vilja följa.


”En dålig fred är bättre än ett gott krig”

PÅ PLATS Äntligen har aktivister från Central- och Östeuropa kunnat samlas till ett motståndsmöte. I Budapest vid Donau stod Attac Ungern, marxistiska föreningen Mabel och andra ungerska organisationer värdar för ett möte i sociala forumandan 2-4 mars. Förra gången var 2016 i Wroclaw och dess för innan 2012 i Wien.


Dags att bygga en EU-kritisk internationalistisk rörelse

FOKUS Hur går vi vidare efter det alternativa EU-toppmötet i Göteborg i november förra året? Tord Björk från Miljöförbundet Jordens Vänner blickar ut i Europa efter inspiration och gillar vad han ser. Han hoppas på ett gemensamt nordiskt initiativ för att bygga en internationalistisk och mer ungdomlig EU-kritisk rörelse.