Articles by Tariq Ali

Skönlitteraturens betydelse för Lenin

Det är nu hundra år sedan den ryska revolutionen 1917 som störtade den tusenåriga tsarismen. Eftersom marxistisk och annan politisk litteratur till stor del var förbjuden under tsarregimen, fick skönlitteraturen och poesin en ovanligt viktig roll för de
oppositionella i Ryssland. Tariq Ali förklarar i denna essä hur Lenins kärlek till
litteratur formade revolutionen.