Articles by Rolf Bergkvist

Nicaragua: Den förrådda revolutionen

KOMMENTAR Hur har det kunnat bli såhär: Hur kan det komma sig att personer som för snart 40 år sedan organiserade det folkliga uppror som störtade den USA-stödda Somozadiktaturen idag anklagas av dagens ungdomar för att vara av samma slag?Håller det på att bli diktatur i Venezuela?

VENEZUELA Den senaste tidens utveckling har varit dramatisk i Venezuela, efter att Högsta Domstolen gett den socialistiska regeringen rätt att förbigå det borgerligt dominerade parlamentet i vissa frågor, vilket fått högern att skrika om ”diktatur”. Rolf Bergkvist reder ut vad som har hänt.