Articles by Maria Sundvall

Dödshjälp i Coronans tid

Frågan är inte: vem ska bestämma över min död? Frågan är: ska jag lita på att en vård som alltmer styrs av ekonomitänkande bestämmer över…


”Vi måste mobilisera för en gemensam fungerande vård”

OPINION Sexhundra personer vid Karolinska sjukhuset i Stockholmsregionen varslas. 1,6 miljarder skärs ned när 250 läkare och 350 undersköterskor försvinner. Redan i våras varslades 550 personer inom administrationen och anställningsstopp infördes. Nedskärningarnas försvarare pekar ut en rad falska syndabockar: den överflödiga vårdpersonalen. Politikerna hävdar att sjukhusen inte anpassat personalstyrkan till den ”avsmalnade” vården när öppenvård och enklare slutenvård flyttat ut.


Oroande seminarium om vinsten i välfärden

PÅ PLATS Vid Socialistiskt forums seminarium om vinsten i välfärden blev det tydligt att några av de skarpaste vinstkritikerna i vänstern är beredda att acceptera förslagen i Ilmar Reepalus välfärdsutredning.
För nästan exakt två år sedan argumenterade Jonas Sjöstedt i en debatt i samma sal för att det enda acceptabla resultatet av välfärdsutredningen skulle vara ifall vinsten som incitament i välfärdsservicen helt skrotas.


Därför fungerar inte vården som den ska!

KOMMENTAR Läget i sjukvården är helt orimligt, skriver ett antal av initiativtagarna till vårdmanifestationerna 4 september i ett upprop på Svenska Dagbladets nätsida. Undertecknarna som kallar sig Vårduppropet beskriver en arbetsmiljö som sliter sönder personalen och skickar patienterna i en karusell mellan olika enheter. De kräver mer resurser till vården, men det är betydelsefullt att de också angriper ”marknadsfilosofin” som lett till ”en fragmenterad vård med en arbetsmiljö som inte längre är acceptabel.”