Articles by Anders Fraurud

Dags att ställa om – för en ekologisk socialism

BOK Anders Fraurud har läst Ställ om! I boken beskrivs och kritiseras olika uttryck för det kapitalistiska systemets oförmåga på ett mycket konkret sätt och några av författarna skissar på hur ett alternativt ekosocialistiskt samhälle skulle kunna se ut.