Vad är politik?

Ledaren # 28 2021

▶ Vänsterpartiet vinnare på regeringskrisen

▶ Men att bli nya sossarna är inte rätt väg

▶ Måste fortsätta våga stå för vänsterpolitik

Regeringen har fallit och återinsatts. Punkt 44 om fri hyressättning i nyproduktion är struken och Januariavtalet har skrotats. Kampen mot marknadshyra har vunnit en viktig seger och därmed även Vänsterpartiet. Den så kallade regeringskrisen är över även om en stormig politisk höst utlovas. Riksdagen tar semester och de politiska kommentatorerna på de stora mediejättarna likaså. Samtidigt presenterar Hyreskommissionen ännu ett angrepp på hyresgästerna.
Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar säger i Svenska dagbladets partiledarintervju (9/7) att hon är beredd att kompromissa, att det är politiken som är det viktigaste. Hon framhåller även Tage Erlander som ”(…) en stor inspiratör (…) Han lyckas också genomdriva väldigt stora reformer, de som är hela grunden i vår välfärdsstat”.

Men vad är då politik? Är det parlamentariskt kompromissvilja i Rosenbad och riksdagens kammare? Är det ett politiskt schackspel bortkopplat från vanligt folk och vår vardag som det ofta låter som när vi lyssnar på de politiska kommentatorerna? Var det Socialdemokraterna och Tage Erlander som skapade vår välfärdsstat?
Eller, var det tvärtom så att de folkrörelser, det tryck under­ifrån, som ställde krav utifrån sina gemensamma intressen som drev på politiken åt vänster för att skapa dessa reformer och denna vår i minnet glänsande välfärdsstat? Hade rösträtten införts utan de hungeruppror som spred sig i landet, utan de ryska och tyska revolutionerna i bakgrunden som skrämde högern än värre? Kom 70-talets välfärdsreformer från social­demokraterna eller var det tvärtom så att den vänstervåg och de vilda strejker bland gruvarbetare och städerskor tvingade ”politiken” åt vänster?

När Vänsterpartiet tydligt och konkret tog kampen mot marknadshyrorna ökade medlemstillströmningen med 4000 nya medlemmar de senaste veckorna. Förtroendet för Nooshi Dagdgostar växte stort. Stödet för Vänsterpartiet ökade tydligt i opinionsmätningar, inte minst bland arbetare. Det är bra. Att driva tydlig vänsterpolitik kring sakfrågor och reformer mot marknadsexperiment och för en utökad välfärd är bra. Fortsätt så.
Att peka på att Vänsterpartiet driver frågor som Socialdemokraterna borde driva är likaså helt rätt. Att däremot försöka bli det nya socialdemokraterna, där parlamentarisk regerings­fähighet och reformer inom det rådande systemet är allena­rådande riskerar att bli problematiskt.

Istället för att driva politiken åt vänster genom folkrörelser och på arbetsplatser riskerar Vänsterpartiet som en ny socialdemokrati att följa med S och C åt höger. Politik är inte enbart, eller ens främst, det parlamentariska. Politik sker på gator och torg, på arbetsplatser, i föreningar och rörelser. Politiken tar inte paus när riksdagen stänger utan pågår jämt. Kampen mot marknadshyror har inte slutat utan den har precis börjat.

Dela