Vaccinapartheid slår hårdast mot fattiga

Ledaren # 27 2021

▶ WHO varnar för skandalöst ojämlik fördelning

▶ Läkemedelsbolagen dikterar patent och villkor

▶ Solidaritetsvaccin krävs för hela mänskligheten

Västvärlden rapporterar färre dödsfall i covid-19 och sänker beredskapsnivån samtidigt som fler lättnader införs. Runt Medelhavet förbereds för en turistinvasion. Det är lätt att under sommaren ryckas med av alla glada människor som firar att samhället öppnar upp. Men sett ur ett internationellt perspektiv är pandemin inte över. Drygt 3,5 miljoner har avlidit i covid-19 och viruset fortsätter att gå fram som en präriebrand. En tredje virusvåg går fram i synnerhet på den afrikanska kontinenten som har högst dödlighet. Det beror främst på kontinentens avsaknad av vacciner. Hade de hittills 1,67 miljarder vaccindoserna i världen fördelats rättvist, skulle hälsovårdspersonal och äldre på planeten redan ha vaccinerats.
Pandemin förvärrar en global utveckling av fattigdom, sjukdomar och död och är en skriande påminnelse om vaccineringens ojämlikhet. I mitten av april hade drygt 900 miljoner doser vaccin fördelats, 85 procent i de rikaste länderna men endast 0,2 procent i de fattigaste. I maj hade Afrika fått knappt en procent av vaccinerna, trots att kontinenten har 15 procent av världens befolkning.

I många rika länder har nu mellan en tredjedel och två tredjedelar av befolkningen redan fått minst en dos och ungdoms- och lågriskgrupper vaccineras redan. Men i länder som Syrien eller Kongo har endast en eller två av 10 000 invånare fått en dos. I länder som Tchad, Tanzania eller Burkina Faso har inte ens vårdpersonal fått möjlighet att vaccineras.
WHO har påpekat att vaccinationsfördelningen visar på en skandalös ojämlikhet.
Privata aktörer i ett fåtal länder tillverkar och köper de flesta av vaccinerna och styr därmed ödet för resten av världen. Om vacciner var mänsklighetens gemensamma egendom skulle pandemins globala effekt kunna mildras, men det mänskliga behovet tillgodoses inte och står i skarp kontrast till ett nyliberalt system för produktion och dis­tri­bution där stora läkemedelsföretag slåss om att få allt större profit. Vaccinerna tas fram med hjälp av offentlig sektor, medan produktion, kontroll och kommersialisering är i privata händer.

De globala läkemedelsbolagens makt dikterar villkoren för vad politikerna lagstiftar och kontrollerar (priser och patent) för att ytterligare öka ett fåtals globala makt. Det är inte heller någon slump att vaccineringen i EU har utförts i en ojämn och långsam takt som orsakat onödigt lidande och dödlighet. Den obefintliga transparensen i förhandlingarna och avtalen med läkemedelsföretagen liksom ineffektiviteten i de beslut som hanterats av odugliga byråkratier har skapat förvirring, skepsis och på köpet vansinniga konspirationsteorier.
85 procent av de första tre vaccinerna hamnade i händerna på Kanada, USA och andra rika länder som kammade hem många fler vacciner än nödvändigt för att skydda den egna befolkningen. Samtidigt kommer EU att ha ett vaccinöverskott på cirka 799 miljoner doser vid årsskiftet.

Det vi har sett är en vaccin­apartheid som gör att corona­viruset kan komma att finnas kvar längre än nödvändigt samtidigt som nya virusvarianter kan uppstå. Det nyliberala systemet är oförenligt med världsbefolkningens välbefinnande och inkapabelt att hindra nya pandemier eller klimatkatastrofer. På senaste G-7 toppmötet pressades staterna att donera 800 miljoner vaccindoser, en droppe i oceanen, och så här långt bara löften. I själva verket behövs i världen 11 000 miljoner doser för att täcka 70 procent av befolkningen. Men det räcker inte bara med vaccin. WHO:s initiativ att vilja leverera syre, behandling och tester till fattiga länder visar ett underskott på 16 miljarder dollar, mindre än en procent av världens årliga militära utgifter.
Vaccin ska inte vara föremål för privat patent och privat kontroll. Det ska vara mänsklighetens gemensamma tillgång. Det är möjligt att uppnå ett ”solidaritetsvaccin” som skyddar hela mänskligheten. Men det kräver ett annat ekonomiskt system som utgår ifrån att planeten tillhör oss alla.

Dela