Stoppa Hyreskommissionens angrepp på hyresgästerna!

UTTALANDE

Så kom då nästa smäll från Januariavtalet mot landets hyresgäster. Den hyreskommission som tillsattes i fjol som en del av överenskommelsen mellan S, Mp, C och L levererade i dagarna sitt frontalangrepp mot varje tanke om en social bostadspolitik efter behov istället för plånbok.
Med ett nyspråk som skulle gjort George Orwell grön av avund om det inte vore för dess löjeväckande genomskinlighet förvandlas ”bruksvärdeshyra” till marknadshyra.
Hyres­nivåerna ska i framtiden styras av ”boendekonsumenternas värderingar” och ”betalningsvilja” – läs ekonomiska möjligheter – inte av kostnaderna för prod­uktion och underhåll med mera. Det allmännyttiga bostadsbeståndet, som länge haft ett visst normerande inflytande vid hyresförhandlingar även på den privata fastighetssidan, ska inte längre tillåtas styra. Nej, de nivåerna var, menar kommissionen, uttryck för ”marknadsförutsättningarna vid tiden för byggåret, bland annat statliga byggregler och stöd, snarare än boendekonsumenternas värderingar”, det vill säga av den sociala bostadspolitik som försökte göra bostaden till en rättighet istället för just marknadsvara.

Till skillnad från den mer ökända ambitionen i Januariavtalets punkt 44 om fri hyressättning i nyproduktion förespråkar inte Hyreskommissionen förbud mot kollektiva förhandlingar, men hänger samtidigt en snara runt Hyresgästföreningarnas hals. Det ska nämligen bli ökade juridiska möjligheter att ”bortse från kollektivt förhandlade hyror som inte på ett rimligt sätt speglar bruksvärden.” Där kommissionen alltså omdefinierat ”bruksvärde” till ”betalningsvilja” = köpkraft = marknadsprissättning med det uttalade syftet att ”differentiera hyressättningen” och ”efterlikna ett marknadssystem.”

Hyreskommissionen till­sattes av S-Mp regeringen förra sommaren som en del av punkt 44 i Januariavtalet. Utredningens ordförande Sophia Mattsson-Linnala, VD för Rikshem AB som numera presenterar sig som ”ett av Sveriges största privata fastighetsbolag” trots att det ägs av Fjärde AP-fonden och AMF, får nog sägas ha fullgjort sitt uppdrag till fastighetsägarnas fulla belåtenhet. Om nu inte punkt 44 så snopet strukits efter massprotesterna mot marknadshyra och Vänsterpartiets klackar i backen.

Men att kommissionsrapporten ändå lagts fram – liksom att betänkandet om fri hyressättning i nyproduktion ännu är ute på remiss – varslar om vilka krafter som alltjämt pressar på i kulissen för att öka fastighetskapitalets vinster på hyresgästernas bekostnad. Avfallslagret för stoppade nyliberala attacker läcker ständigt med högrisken att släppa ut sitt giftiga innehåll vid nästa politiska bristning.
Så tvärtemot sänkt beredskap, högsta växeln rakt igenom juligrönskan för nya folkliga massprotester när hösten vankas. Den 7 september är remisstopp för förslaget om Fri hyressättning i nyproduktion. Veckan efter, tisdagen 14 september öppnas höstriks­dagen och nya protester genomförs landet runt för att kulminera lördagen den 18 september i Stockholm.

Så, läs på, knyt kontakter, håll liv i lokala kampanjgrupper och bilda flera, ladda kanonerna och varen redo! Nu släpper vi ingen över bron.

Socialistisk Politik
6 juli 2021

Dela