”Minskade klyftor motverkar gängvåldet”

Teysir Subhi från Feministiskt Initiativ

Teysir Subhi från Feministiskt Initiativ

Efter flera mycket uppmärksammade skjutningar under de senaste veckorna har återigen vitt skilda röster höjts om hur våldet och de kriminella gängen bäst bör bekämpas. Vissa, som Moderaternas rättspolitiska  talesperson Johan Forssell, menar att det krävs höjda straff och hårdare tag.
– Det finns ingenting som är så brottsförebyggande just nu som att se till att de gängkriminella lagförs och döms till betydligt längre fängelsestraff, sade han i SVT:s Aktuellt på tisdagen.
I Flemingsberg i Huddinge kommun söder om Stockholm skottskadades två små barn i lördags. Catarina Klockerud är säkerhetssamordnare i kommunen, och hennes kommentarer till Sveriges Radio på tisdagen  står i skarp kontrast till Forssells uttalande.
– Vi behöver ha insatser som vi inte mäter efter ett år, utan vi måste bort från att ha projekt. Goda föräldrarelationer och fullgången skolgång är det absolut viktigaste för att inte hamna i de här negativa kulturerna, sade Klockerud.

Teysir Subhi är högstadielärare i Göteborg, tillika partiledare för Feministiskt initiativ och ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige. Även hon betonar vikten av långsiktiga insatser och en lyckad skolgång för att motverka att det finns en rekryteringsbas för de kriminella gängen. Grunden för detta är att sätta stopp för två problem, menar hon.

– Den största gemensamma nämnaren är droghandeln. På ena sidan finns den och tillgången till vapen, och på andra sidan har vi ökade samhällsklyftor. De som befinner sig där är framför allt unga pojkar som kommer från hushåll där det finns ekonomiska problem. Det går inte bra i skolan för dem, vilket man ofta kan se redan så tidigt som i förskoleklassen, och många av dem har inte gymnasiebehörighet. Så det finns  en stor och tydlig rekryteringsbas för gängen.
– Dessa unga pojkar har missgynnats hela sitt liv, och ingen annan än narkotikahandeln tar emot dem med en öppen famn. Ser vi inte den kopplingen kommer vi inte hitta några lösningar utan bara sminka över problemen. Hur kan vi skapa ett samhälle där de inte hamnar i den situationen att det är ett naturligt val att rekryteras till ett kriminellt gäng? Vi måste såklart skapa politik för det, och jag representerar ett parti  som står för en upplyst omfördelningspolitik och som vill minska klyftorna i samhället, som vill att var du bor någonstans inte ska vara ett facit för hur din skolgång ska gå och vilka förutsättningar du har, säger  Subhi.

I sin yrkesroll kan Teysir Subhi på nära håll se hur situationen i skolan har förändrats över tid.

– Utvecklingen i skolan är hemsk, kriminaliteten kryper ner i åldrarna. Tioåringar fungerar som kurirer och har gömt knark eller vapen i skolan. Kunskapsklyftorna växer. Vi har en extremt ojämlik skola i dag, måluppfyllelsen för dem som går ut årskurs nio i missgynnade områden ligger på runt 30–40 procent till skillnad från andra områden där den ligger på 80–90 procent. Det är ett systemfel och det måste ändras från grunden, och detta måste börja med att stoppa vinstuttagen och ha en mer rättvis omfördelningspolitik.

1 juli sköts en polis ihjäl i Biskopsgården i Göteborg, ett område där Teysir Subhi både bott och arbetat. I ett flitigt delat Facebook-inlägg lyfte hon politikens ansvar för att förebygga gängkriminaliteten. Hon gav exempel på flera lyckade insatser på ungdomars fritidsverksamheter. Men hon kritiserade också att de borgerliga partierna som styr Göteborg sedan 2018 ha skurit ner på det sociala arbetet i Biskopsgården. ”Istället för fler ljusglimtar så får vi färre. Det sätter fler barn i riskzonen för att dras in i kriminalitet. Det ökar otryggheten i Biskopsgården”, skrev Subhi då.
– Det måste vara ett ständigt pågående arbete för att minska de sociala och ekonomiska klyftorna i Sverige. Skillnaden mellan dem som befinner sig längst ner i vårt samhälle och dem som är högst upp är större än på flera decennier. Vi måste sätta ner foten och säga stopp. Det handlar om vinster i välfärden, privatiseringar, utförsäljningen av allmännyttan och hur man skär ner på socialförsäkringssystemet. Diskussionen om marknadshyror är ett exempel där människor sa ”hit men inte längre”, och jag tror att det kommer hända fler gånger när det kommer nya politiska förslag, säger Teysir Subhi.

Carmen Sandiego

Dela