V stod inte utanför den 18 april!

V stod utanför Coop i söndags – men inte kampen mot marknadshyra! Foto: Jonatan Johansson

OPINION

Dagens Arena (19 april) väljer att kalla den formidabelt lyckade kampanjdagen över landet mot marknadshyror för en ”splittrad rörelse”. Att Hyresgästföreningen från centralt håll inte deltagit utan valt att driva frågan på webben och genom lobbying är en sak. Alla insatta i frågan känner till uteslutningarna i Västsverige och oviljan från HGF-ledningen att beblandas med vänstergrupper och andra utomparlamentariska aktivister (som RS, Ort till ort mfl). Tyvärr hävdas att även Vänsterpartiet ”valt att stå utanför kampanjen” med undantag för ”lokala grupper”.

Det är oriktigt. Partiets största distrikt i Stor-Stockholm med sjutusen medlemmar, alltså långtifrån någon lokal grupp, manade vid sin årskonferens till aktivt deltagande i kampanjen och gjorde många viktiga insatser. Lokala partiföreningar och grupper av medlemmar, många organiserade i lokala hyresgästföreningar, organiserade mängder av lokala kampanjmöten och turnéer längs t-bane och pendellinjer med flygbladsutdelningar, namninsamlingar, musik, affischer och väggtidningar. Många kamrater fick också uppleva den medvind i opinionen som fick människor att spontant ansluta sig till kampanjarbetet.

Strategidokumentet från Vänsterpartiets kongress i fjol underströk vikten av partiets engagemang i utomparlamentariska rörelser och aktivism, alltså just det som många föreningar och medlemmar praktiserade i kampanjen kring 18 april. Hanna Gedin, biträdande partisekreterare, välkomnade också i Dagens Arena ”alla initiativ för att uppmärksamma frågan om marknadshyror”, men förklarade samtidigt att partiet centralt fokuserat på den egna partikampanjen. Stockholmsdistriktet och mängder av partiföreningar landet runt söker därtill bygga den bredare rörelsen.
Frågan utgör en av Vänsterpartiets mest prioriterade politiska frågor och handlar slutligen om den röda linjen mot regeringens Januariavtal.

Håkan Blomqvist

Dela