Reformisternas gröna giv: att gå varsamt mot en oviss framtid

Tandlöst Elbilar, Parisavtal och utsläpps­rätter räcker inte. Larsolov Olsson kritiserar Reformisternas gröna nya giv. Foto: Isaek/wikimedia cc-by-sa

▶ Reformisterna har lanserat en Grön ny giv för Sverige

▶ Utspelet liknar förslag från Labour och Demokraterna

▶ Tyvärr räcker det inte för att tackla klimatkrisen

KOMMENTAR

Också svenska Reformisterna inom Socialdemokraterna har satt samman en Ny grön giv. Den liknar i många stycken tidigare sådana, från EU-kommissionen, USA-demokraterna och diverse planer i bland annat England.
Reformisternas variant har dock mer karaktären av allmänpolitiskt program än koncentration på klimatet och andra miljöfrågor. Reformisterna tycks vilja passa på att göra upp med Socialdemokraternas högersväng på många områden.
Inriktningen i Reformisternas gröna giv är, när det gäller miljön, klimatutsläpp och minsk­ning av fossilenergi. Perspektivet stannar vid Parisavtalet. Men vi vet att det inte räcker.
Det är många små reformåtgärder som tas fram, sådana som inte stör rådande förhållanden alltför mycket. Åtgärderna ska gå att genomföra utan ”risk att sådana styrmedel kan ses som moraliska” (om minsk­ning av köttätande).

Reformlistan har många ”stötta”, ”utred” och ”stimulera”. Omöjliga reformidéer som funnits lång tid utan att de förverkligats har tagits med. Den kritiska faktorn är dock: hur ska det bli av när motståndet och oviljan är erkänt stor? Talande exempel är kilometerskatt för tunga fordon, utredd flera gånger, men är långt från att bli av. Och de hugger till med nettonollmål 2035 istället för riksdagens 2045.
Reformisternas recept är mer statligt utredande och finansiering för entreprenörer, med svaga motkrav. De vill inte peka ut vad dessa krafter bör lägga sin energi på. Alla som förmås positivt bidra ska få ersättning från staten, till exempel skogsägare. De föreslår en ökning av statsanslagen med 60–75 miljarder per år i tre år.

Risken med att lista kända åtgärdsförslag – som redan stötts och blötts – är att horisonten blir låg. Nu skulle tvärtom önskas en aktiv idéproduktion om utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle. Hur ska den tekniska utvecklingen styras mot hållbarare och verkligt användbara produkter? Att minska svinn och onödig verksamhet. Att använda ett minimum av energi och natur till så mycket som möjligt. Vad hjälper eldrift om bilismen ständigt ökar?
Reformisternas gröna giv för inte fram kritik av sådana centrala begrepp som tillväxt och utsläppshandel. För tillväxt tyder skrivningarna på en from förhoppning om en ökande frånkoppling av klimatpåverkan från produktion kontra konsumtion, utan att föreslå några aktiva ingrepp i utvecklingen. I samma andetag dissas begreppe­t grön tillväxt. Reformisterna tycks helhjärtat entusiastiska till utsläppshandeln; de vill utveckla systemet och bredda det till sjöfarten, allt inom den gemensamma EU-ramen.

Det hävdas att det blir 150 000 – 240 000 nya jobb med programmet, främst inom ”renovering och energieffektivisering”, ”uppgradering av arbetslokaler och bostäder” och ”grön infrastruktur”.
Hur grön är denna gröna giv? Testa med några givna gröna-given-ord: planerat åldrande, matsvinn, textilslöseri, delnings­ekonomi och moderna tåg. Av sådana lösenord hittade jag bara: att höghastighetsbanor bör byggas mellan de stora städerna, inklusive mellan Stockholm och Oslo. De säger däremot inget om tågförbindelse till kontinenten. Om cirkulär ekonomi – produkt­anpassning, återanvändning, avfallsminimering – erkänner de sig svarslösa.
Reformisterna tacklar heller inte några viktiga och uppenbara utvecklingsmoment: geoengineering (klimatmanipulering), förnybar energianvänd­ning, nya transportsystem och produktkvalitet. De är dess­utom minst sagt vankelmodiga om kärnkraften. Energislaget har problem att hävda sig på grund av kostnaderna sägs det, vilket är vad bolagen och regeringen säger idag. Inga problem tycks finnas med avfall och strålning, utan det finns tvärt­om ”vissa nyttor”.
För Reformisterna är utbildning mycket viktigt för att kunna ta hand om framtidens uppgifter. Men de vägleder inte om vilken utbildning som kommer behövas.

Reformisternas gröna giv bidrar med en systematisk sammanställning av åtgärder inom ett oförändrat samhällssystem. Tyvärr räcker inte detta för att klara klimatkrisen. De svarar inte på en rad ödesfrågor.

Larsolov Olsson

Dela