Besök på Electrolux i Mexiko

Den mexikanska journalisten Cayetano Lucero (första person från vänster) och den svenska aktivisten Tony Karlsson (tredje person från vänster), tillsammans med två avskedade arbetare utanför Electrolux i Ciudad Juárez den 13 april 2021. Foto: Alely

Tony Karlsson rapporterar från Maquiladora-staden Juarez i Mexiko – Ett år efter att ett hundratal arbetare på Electrolux avskedades.

PÅ PLATS

I tisdags förra veckan var det exakt ett år sedan Electrolux i Mexiko avskedade ett hundratal arbetare i Ciudad Juárez som krävde skyddsåtgärder mot covid-19. På årsdagen begav jag mig tillsammans med den mexikanska aktivisten och journalisten Cayetano Lucero, och den svensk-spanskspråkiga ”tolken” Alely till Electrolux anläggningar i Ciudad Juárez för att intervjua två av de avskedade arbetarna med de fingerade namnen ”Emiliano” och ”Jorge” som bägge två hade jobbat omkring 15 år på företaget. På Electrolux i Ciudad Juárez jobbar omkring 5 tusen personer i treskift dygnet runt fem dagar i veckan. Ingångslönen ligger på ca 220 mexikanska peso om dagen (ca 93 svenska kronor).

Dagarna före påsk förra året protesterade arbetarna och sökte dialog med företaget med krav om skyddsåtgärder och nedstängning av fabriken.

Det var då känt att coronasmittan var igång på fabriken.

Men det fanns inte munskydd, handsprit eller några andra skyddsåtgärder, säger Jorge, och fortsätter: företagets slogan är ’säkerhet först’. Men det tror jag inte på.

Första arbetsdagen efter en framförhandlad förlängd påskledighet, den 13 april förra året förväntade sig arbetarna ett svar på kraven. Men företaget hade gillrat en fälla, menar Jorge:

Förmännen stod i korridoren vid entrén som säkerhetsvakter. Det enda de sade var att ni kommer att bli inkallade.”

På personalkontoret blev de arbetare som protesterat ställda inför ett ultimatum, att antingen underteckna en frivillig uppsägning och få ett lagvidrigt lågt avgångsvederlag eller bara gå därifrån. De flesta skrev under för att få någonting överhuvudtaget, med vetskap om att en rättsprocess mot företaget är både komplicerat och tidskrävande.

Jorge och Emiliano tillhör den skara på 32 personer som inte skrev under den frivilliga uppsägningen och senare startade en process mot företaget i förliknings- och skiljenämnden. Men fler och fler av dem har accepterat det som företaget erbjudit dem i förlikning pga en besvärlig ekonomisk situation. När jag precis har lämnat Juárez nås jag av ett meddelande från en av de sparkade arbetarna som nyligen har ”kapitulerat”.

”Åh nej, även jag blev tvungen att acceptera det lilla de gav mig eftersom jag befann mig i en nödsituation och det verkar som om att rättsprocessen fortfarande kommer att ta mycket lång tid. Över ett år av väntan och väntan. Oschysst av företaget att förlänga processen.”

I dagsläget återstår det endast sex arbetare däribland Emiliano och Jorge som kräver fullt avgångsvederlag för oberättigad uppsägning, vilket inkluderar förlorade löner sedan uppsägningen. Även de befinner sig i en besvärlig ekonomisk ekonomisk situation. Därför ber de om stöd för att pressa Electrolux att betala ut det de har rätt till, och inte fortsätta med utsvältningstaktiken. Dessa krav framfördes till Electrolux under ett möte som jag själv var inbjuden till av företaget att delta på tillsammans med fackliga representanter under tisdagsmorgonen förra veckan. Företagsrepresentanterna från Sverige lyssnade och lovade att undersöka saken.

Ytterligare krav som bör ställas på Electrolux är att de visar upp det tillstånd de säger sig ha fått för att tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och torktumlare skulle betraktas som samhällsnödvändig och vara undantaget den omedelbara nedstängning av all icke samhällsnödvändig verksamhet som det deklarerade hälsonödläget föreskrev, och att Electrolux offentliggör utredning om bakgrunden till att arbetarna avskedades.

Tony Karlsson

 

Detta har hänt:

  • Den 30 mars 2020 deklarerades ett nationellt hälsonödläge i Mexiko.
  • Den 13 april april 2020 avskedades ett hundratal arbetare.
  • Den 20 april 2020, efter att två arbetare hade dött av covid-19 beslutade sig Electrolux för att stänga ner anläggningen.
  • Efter att Sveriges Radio den 6 maj förra året uppmärksammade att arbetare hade avskedats på Electrolux i Mexiko startade företaget en intern utredning i samarbete med fackföreningen i företagsgruppen och med externa utredare.
  • Den 12 november 2020 presenterade Electrolux resultatet av utredningen. I ett pressmeddelande erkände de ”att händelserna eskalerade på ett olyckligt sätt” och att företaget ”därför inlett dialoger med de tidigare anställda på individuell basis i ett försök att fullständigt och slutligen lösa eventuella tvister relaterade till uppsägningen”.
  • Detta besked välkomnades av Unionen och Unionenklubben på Electrolux i Sverige som meddelade att de fortsätter dialogen med Electrolux. Den globala fackföreningen IndustriAll GU som de svenska fackliga organisationerna är en del av poängterade att ”de avskedade arbetarna måste få vederbörlig kompensation och ha rätt att vara representerade om de så väljer”.
  • Strax före jul förra året började Electrolux ta kontakt med de avskedade arbetarna för att erbjuda dem en ekonomisk kompensation. I dagsläget har alla som företaget har lyckats få kontakt med fått ett erbjudande.
  • De som redan vid uppsägningstillfället undertecknade en frivillig uppsägning kunde inte göra så mycket annat än att tacka och ta emot ytterligare ett belopp, i vissa fall ungefär lika mycket som de fick när de avskedades.

 

 

Dela