Tingsrätten upphäver Transports uteslutning

Montage. Originalfoto: Patrik Nylin.

▶ Kommunpolitiker för SD uteslöts ut Transport

▶ Domstolen underkänner fackets argumentation

▶ Arbetsrättsforskare är mycket kritisk mot domen

Förra veckan underkände Stockholms tingsrätt i en dom fackförbundet Transports uteslutning av en medlem som även är kommunpolitiker för Sverigedemokraterna. Förbundet har i sina stadgar en skrivning om att det ska verka för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde, och uteslöt 2019 medlemmen Mats Fredlund från Kiruna eftersom Transport menar att man om man är förtroendevald för SD ”bedriver eller stöder med förbundets stadgar oförenlig verksamhet”. Domstolen menar att förbundet har bevisbördan och inte har lyckats visa att så är fallet här.
Niklas Selberg är lektor i juridik vid Lunds universitet och inriktad på arbetsrätt. Han är mycket förvånad över domen.
– Alla medlemmar i Transport som har diskuterat och skrivit motioner och fattat majoritetsbeslut som man gör i alla föreningar har fått sitt beslut underkänt medan sverigedemokratens intresse har fått företräde.
Mats Fredlund menade att Transport genom att utesluta honom hade kränkt hans föreningsfrihet, men det argumentet köper inte Niklas Selberg.
– Föreningsfrihet handlar om att staten inte får säga att jag inte får gå med i en förening eller måste gå med i en förening, eller att jag måste välja en viss förening. Dessutom har ideella föreningar en rätt att stå fria från statlig inblandning. När domstolen i det här målet värnat sverigedemokratens rätt att vara med i en förening har man istället kränkt den för­eningens rätt.
Selberg menar att det hela inte borde avgjorts i en domstol.
– Det bör finnas ett stort avstånd mellan domstols­prövning och ideella för­eningar – det är innebörden av föreningsfriheten. Det blir absurt annars eftersom det betyder att alla har rätt att vara med i alla föreningar. Kommunister skulle kunna processa sig till medlemskap i Moderaterna eller tvärtom.

Arbetsrätts­juristen Niklas Selberg.

Transport hänvisade i rättegången till både Sverigedemokraternas principprogram och till rasistiska uttalanden från en del av partiets företrädare. Mats Fredlund å sin sida kallade in Mattias Karlsson, SD:s chefs­ideolog som skrivit principprogrammet, som vittne. Denne intygade att SD inte är ett rasistiskt parti, vilket tingsrätten godtog.
– Det är två ideella föreningar som är uppe i domstolen, för det är ju också Sverigedemokraternas politik som ska bedömas för att se hur långt den är från Transport-stadgan. Det sticker i ögonen att Mattias Karlsson får sitta i domstolen och säga att han inte är rasist utan att få någon kritisk följdfråga, så att SD får definiera sig själva medan Transport inte får definiera sig själva, menar Niklas Selberg.
Tingsrätten refererar i domen även till jämförelser med ekonomiska föreningar, och också det anser Selberg är ett felsteg.
– Domstolen uppfattar stadgan som ett standardavtal, som ett sånt förtryckt avtal man får när man beställer hemkör­ning av en soffa. Då står man ju inte där och förhandlar om villkoren. Domstolen anser mot den bakgrunden att man ska tolka stadgan till medlemmens, alltså sverigedemokratens, fördel. Dessutom gör domstolen en parallell mellan fackför­eningar och ekonomiska föreningar. Det är inte en lyckad jämförelse eftersom ekonomiska föreningar är reglerade i en detaljerad lag med regler för både inträde i och utträde ur sådana föreningar. Om ideella föreningar finns det ingen lagstiftning.

Transport är tillsammans med Pappers det LO-förbund som har skarpast riktlinjer mot Sverigedemokraterna. I rättegången hänvisade Transport till att de sedan 2004 uteslutit sverigedemokrater, och Niklas Selberg menar att domstolen gör en orimlig tolkning av fackets stadga.
– Tolkningen av att bryta mot skrivningen om ”alla människors lika värde” är att man tycker att FN-stadgan är fel och driver det, vilket innebär att i stort sett bara regelrätta nazister och rasbiologer kan uteslutas, och det är alldeles uppenbart att Transport inte menade det när man skrev stadgarna.
– Domstolen kommer fram till att man ska göra en objektiv tolkning av både Transports och SD:s stadgar, och i SD:s stadgar står det inte att FN-stadgan är fel, och därmed har Fredlund inte brutit mot Transports stadgar och ska få tillbaka sitt fackliga medlemskap.
Selberg utgår från att Transport kommer överklaga domen.
– Jag tror att den kommer överklagas, och jag tror att domen kommer ändras i hovrätten. Det vore otänkbart att Transport inte överklagar, för annars har man låtit staten skriva sina stadgar. Jag hoppas att man gör ett överklagande som är väldigt principiellt, eftersom domen i sig är föreningsfrihetskränkande.

Rasmus Klockljung

Dela