Slå ihop Vänsterpartiet och Reformisterna? ”Det kommer inte att ske!”

Montage.

Jonas Sjöstedts förslag att slå samman Vänsterpartiet och (S)-föreningen Reformisterna har letat sig in också i Internationalens spalter. ”Ja, kanske”, nickar Håkan Blomqvist i nummer 48/2020. Får en Reformist (och gammal Internationalen-prenumerant) belysa frågan är svaret att det kommer inte att ske. Och orsaken är politisk. Det skriver Anders Nordström.

DEBATT

Första punkt på Reformisternas program är att avskaffa den ekonomiska tvångströja som dagens finanspolitiska ramverk utgör. Först då blir en ekonomisk politik för välfärd, full sysselsättning och klimatansvar möjlig. Idag kan staten låna gratis, eller till och med till minusränta. Det innebär enorma möjligheter för en investeringspolitik som bygger bort bostadsbristen, når klimatmålen och skapar 100 000-tals nya jobb. Samtidigt frigörs stora resurser för välfärdssatsningar. Läs Reformisternas budgetförslag för 2021 för att se vad som kan åstadkommas!
Sida vid sida med bland annat LO och flera av dess medlemsförbund strider Reformisterna därför för att få bort de budgetregler som förbjuder lånefinansiering och istället kräver budgetöverskott. Inom socialdemokratin växer stödet för denna politik, liksom inom miljö- och klimatrörelsen.
Vilket genomslag Reformisternas politik till slut får inom socialdemokratin står ännu skrivet i stjärnorna. Däremot vet vi redan nu att Vänsterpartiet står på fel sida barrikaden. Partiet står bakom dagens budgetregler, och ger därmed Magdalena Andersson gratisargument mot Reformisterna.
Vänsterpartiets förbinder sig därmed också att hålla den egna politiken inom det finanspolitiska ramverkets gränser. Det gör politiken lätt ”trattformad”. Överst breda beskrivningar av brister och orättvisor. Sen smalnar det av, för att ofta bli försiktigt, försynt och helt otillräckligt när de konkreta förslagen läggs på bordet.
Ta klimatkrisen. ”Det är allvar nu”, heter det. Men läs det finstilta i partiets budgetmotion. Klimatsatsningarna är bara 10–12 miljarder kronor större än regeringens, motsvarande 0,2–0,3 procent av BNP. Alla insatta vet att det är ett skämt om utsläppsmålen verkligen ska nås.
Det är förstås inte heller en slump att (V)-budgeten landar på ett mindre budgetunderskott än regeringens. Skillnaden är liten, en knapp miljard kronor, men blinkningen till Magdalena Andersson är tydlig. ”Titta så seriösa vi är, kan inte vi få vara med och förhandla…”.

Hur motiverar då V-ledningen sin vilja att till varje pris ska stå bakom det finanspolitiska ramverk som (S) och de borgerliga enats om? Svaret är att det gör de inte. De gör istället som Jonas Sjöstedt när han i Dagens Arena svarar Reformisterna, duckar och låtsas inte höra frågan.
Detta verkar märkligt nog också vara många till vänsterpartister nykonverterade SP-ares förhållningssätt. Att SP efter ett halv århundrade övergav den trotskistiska partibyggarstrategin och anslöt till Vänsterpartiet var välkommet. Lite vemodigt var emellertid att många samtidigt ”stoppade fanan i fickan”, som det franska talesättet lyder.

På goda grunder lyfter SP-are fram behovet av en Green New Deal av det slag som Bernie Sanders och andra förespråkar. Men har någon hört samma SP-are påpeka att Vänsterpartiet står bakom budgetregler som gör en sådan omöjlig i Sverige?
Eller har någon av de SP-are som pratar om åtstramningspolitiken i Europa hörts nämna att Vänsterpartiets stödjer ett finanspolitiskt ramverk stramare än EUs ökända stabilitetspakt?
Och när EU med kniven på strupen gjorde avsteg från de egna budgetreglerna och lanserade sitt lånefinansierade 8000 miljarder kronor stora paket för sysselsättning, gröna investeringar och coronastöd så gladdes Europas alla vänsterpartier. Alla utom (V) som istället ville stoppa det. Från fjärde internationalens svenska sektion hördes inte ett pip.

Allt detta kan väl inte bara handla om okunnighet? Istället anas en SP-strategi som går ut på att sitta stilla i (V)-båten och inte ”bråka”. Men för att uppnå vad?

Anders Nordström
Reformist

 

Håkan Blomqvist svarar:

Vi vill totalrenovera Sverige

Nej, det kommer antagligen inte att ske, även om det kunde varit ett steg framåt om Reformisterna gick samman med Vänsterpartiet kring ett radikalare ekonomiskt program. Fint att Nordström kritiserar Vänsterpartiets brister i det avseendet och manar oss SP:are att vara tuffare. Vi backade upp ”Totalrenovera Sverige” på kongressen men röstades tyvärr ned. Jo, vi – liksom hela vänstern – måste bli bättre på att driva kampen mot nyliberala finanspolitiska tvångströjor och marknadslösningar.
Löntagarmakt, socialisering och demokratiskt styrd hushållning för klimatomställning och välfärdsutveckling är strategiska målsättningar vi vill vinna hela arbetarrörelsen för. Ett större hinder här än Vänsterpartiets svagheter torde väl ändå Nordströms eget parti vara, som tillsammans med sina borgerliga Januaripartners nedmonterar anställningsskyddet, öppnar för marknadshyror, lämnar fältet fritt för riskkapitalisters vinstplundring i välfärden och sedan länge dumpat alla avsikter att bryta kapitalets makt.
Nordström är lyckligtvis inte ensam om att som aktiv socialdemokrat abonnera på och följa Internationalen, i bästa fall inte bara av nostalgi över svunnen ungdomsradikalism. Istället för att gnabbas på 70-talsvis finns ju här möjligheten att tillsammans utbyta och utveckla perspektiv för vår tids arbetarrörelse. Exempelvis om sådant som överstatliga ekonomiska klimat- och pandemisatsningar. Sådana diskussioner förs också inom Fjärde Internationalen, bland annat kring krav på en övergripande och omfördelande Coronaskatt, möjligheter och risker.
Det är bara utmärkt om vi blir fler som kan bidra.

Håkan Blomqvist

Dela