”Vänsterpartiet behöver axla en ny och större roll i svensk politik”

Nooshi Dagostar. Foto: Jessica Segerberg

▶ Nooshi Dadgostar valdes till Vänsterpartiets nya ordförande

▶ Vände sig till arbetarklassen i sitt premiärtal på kongressen

▶”Idag är det vårt parti som behöver bära samhällsprojektet”

V-KONGRESSEN

Vänsterpartiets kongress valde Nooshi Dadgostar till ny partiledare. Nooshi Dadgostar har suttit i riksdagen sedan 2014 och har varit vice partiledare sedan 2018. Under sina år i riksdagen har hon även varit talesperson i bostadsfrågor och socialförsäkringar. Hon har en bakgrund inom kommunpolitiken i Botkyrka, samt i Ung Vänster, där hon varit vice ordförande. Nooshi Dadgostar var också en av de ledande personerna i rörelsen Alby är inte till salu, som protesterade mot kommunens utförsäljning av hyresrätter i Botkyrka.
I sitt premiärtal på kongressen förklarade Nooshi Dadgostar att det är hennes mål att få Vänsterpartiet att växa.
– Vänsterpartiet behöver axla en ny och större roll i svensk politik. Idag är det vårt parti som behöver bära samhällsprojektet. Vi är socialister, feminister och antirasister. Vi ska ge människor hopp om att det går att skapa jobb och utveckling i hela Sverige. Förorter och bruksorter ska bäras av framtidstro.

Nooshi Dadgostar betonade arbetarklassens betydelse för Sverige och att Vänsterpartiet vill vara det parti som arbetarna väljer att rösta på.
– Arbetarrörelsen byggde Sverige. Och vi ska fortsätta att göra det. Vi gör det med tidiga mornar och sena kvällar. Med nattskift och på timmar. Vi gör det med våra händer och kroppar. Med vår kunskap och våra färdigheter. Vi kör bussarna, lär ut samhällskunskap och botar cancersjuka. Vi är inte näringslivstopparna. Vi är de som gör jobbet, sa Nooshi Dadgostar och fortsatte:
– Vi värdesätter ditt arbete. Vi tror på dig. Du som står i kassan på ICA i Nässjö. Du som delar ut posten en tidig måndagsmorgon i Angered. Du som tar tunnelbanans blåa linje till Tensta efter en sen arbetskväll på äldreboendet. Du må inte äga företaget du jobbar i. Men du ska ha nåt att säga till om. Det är din kunskap som skapar värdet. Det är ditt arbete som för hela företaget framåt. Det är din åsikt som betyder nåt. Det är du som bygger landet. Det är för dig vi tar kampen för tryggheten på jobbet.

Hon tog historiskt avstamp i slutet av 1800-talet med August Palm, agitatorn som introducerade socialismens idéer i Sverige, och hur långt vi har kommit sedan dess.
– Sverige som bara för några generationer sen hade husbönder och statare och fattigdom som förde över en miljon människor på flykt till Amerika. Vårt lilla land i norra Europa. Hur kan vi ha blivit en av världens mest framgångsrika nationer? De som byggde upp fackföreningarna i det här landet hade inget lagligt skydd. Tvärtom förföljdes de hänsynslöst. Arbetsgivarna fick hjälp av polis och militär när de hindrade människor från att organisera sig fackligt. Vi fortsatte ändå. Och lyckades steg för steg bygga ett mer jämlikt samhälle. Allmän rösträtt, 8 timmars arbetsdag, allmänna pensioner och lagen om anställningsskydd.
Men på senare tid har utvecklingen börjat gå åt fel håll, menade hon.
– 1980 tjänade en direktör för ett svenskt storbolag nio gånger mer än en arbetare. Idag är det hela sextio gånger mer. De stora kapitalflödena har under de senaste decennierna koncentrerats allt mer till ett fåtal. Det är dåligt för jämlikheten, det är dåligt för Sverige. Stora långsiktiga investeringar uteblir, kortsiktig vinstmaximering skadar samhällsutvecklingen. För marknaden skapar inte jämlikhet. Marknaden kan inte heller skapa jobb och utveckling i hela Sverige. Här krävs politiska lösningar. Här krävs vänsterpolitik.

Vidare tog hon upp klimatförändringarna och behovet av en grön omställning, inte minst för jobbens skull. Det behövs att samhället tar initiativet istället för att man som nu försöker lägga ansvaret på individerna.
– I längden går det inte för någon människa att köpa sig fri, utan hela mänskligheten står inför samma verklighet. Koldioxiden ökar i atmosfären, haven stiger och temperaturen i luften höjs. Vi vill inte leva med ständiga skogsbränder, torka och smältande isar. Jag tror de flesta av oss gör saker i våra egna liv för att få ned utsläppen. Det är bra. Men det är svårt att på egen hand bygga en ny järnväg. Eller elektrifiera den tunga industrin och energieffektivisera hyresrätterna. Här krävs att vi agerar tillsammans, sa Nooshi Dadgostar:
– Vänsterpartiet har förslagen. Industriarbetet är en förutsättning för klimatomställningen. Vi behöver nya tillverkningsprocesser, mer resurseffektivitet och övergång till förnybara källor. Där kapitalet och marknaden misslyckats måste politiken gå in och visa vägen. Peka med hela handen. Göra investeringarna som får ned utsläppen och samtidigt ger jobb.

Nooshi Dadgostar lade fram en framtidsvision om vad vänsterpolitik ska leda till:
– Tillsammans skapar vi en framtid där bostäderna är bättre, där järnvägen är utbyggd, där nya tekniska framsteg är med och pressar ned utsläppen, där naturen fått återhämta sig. Vi köper maten mer lokalt. Vår elförsörjning är förnybar. Där människor kan känna hopp och tillförsikt. Där vi bygger det hållbara samhället. I framtiden ska vi leva hållbart, ha tid med varandra och faktiskt orka ett helt arbetsliv. Det gör vi med kortare arbetstid. Målet är 6 timmars arbetsdag. Med bättre villkor så kroppen räcker till pensionen. Med en pension som värdesätter ditt hårda slit, sa hon och avslutade:
– Vi ska ta fram stora, breda reformer som förändrar hur Sverige fungerar. Sådant som gör Sverige till ett bättre land att leva i på 10 eller 20 års sikt. Vi behöver flytta samhällsdebatten så att det vi vill blir möjligt. För Sverige behöver vänsterpolitik.

Per Leander

Dela