Ljusning för Luokta-Mávas

Tjeggelvas naturskyddsområden, en del av Luokta-Mávas. Foto: Skogsfrun/wikipedia cc-by-sa

▶ Sveaskog pausar avverkningar i renskötselområde

▶ Samebyn har under lång tid pressats av skogsnäringen

▶ Luokta-Mávas är beredda att gå till domstol i skogsfrågan

 

Den senaste veckan har striden kring Luokta-Mávas vinterbetesmarker fått utrymme i riksmedierna. När musikern Sofia Jannok höjde rösten för samebyns sak i en kampanj på sociala medier, blev frågan plötsligt brännande het.
Sofia Jannok kommer från Rävudden som tillhör Luokta-Mávas. ”De äldre har alltid sagt att så länge renen kan leva här så kan vi. Nu står vi inför ett scenario som kommer vara avgörande föra renens överlevnad, och vår existens som folk”, skrev hon i sociala medier.
Hennes inspel gav resultat.

Luokta-Mávas är en fjäll­sameby i Norrbottens län. Åretruntmarkerna ligger i Arjeplogs kommun och vinterbetesmarkerna i Jokkmokk, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå kommuner. De vinterbetesmarker som ligger kring Varggá/Varjisträsk, norr om Moskosel, hotas av Sveaskogs skogsavverkningar. Enligt det statligt ägda bolaget gäller avverkningsanmälningarna 300 hektar produktionsskog utspridda över 36 000 hektar. Enligt samebyn är storleken på avverkningarna mer än det dubbla.
Förhandlingarna med Luokta-Mávas har brutit ihop. Samebyns ordförande, urfolkspolitikern Lars-Anders Baer, har varit tydlig med att avverkningarna kommer att göra så att samebyns renar inte överlever vintern. Han menar att så omfattande avverkningar av naturskog inte bara är en dödsdom för samebyn utan även helt förödande för klimatet.
Att avverka så mycket naturskog bryter även mot Sveriges löfte om att leva upp till Parisavtalet.

19 november beslutade så Sveaskog att pausa ”skogsbruksåtgärderna” i de områden där bolaget inte är överens med Luokta-Mávas sameby. ”Vi gör det för att skapa utrymme för dialog med samebyn om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för hur skogsbruket och renskötsel ska kunna samexistera på dessa marker”, skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.
Där påpekas också att bolaget ”har att balansera en rad olika intressen och verksamheter i skogarna”: ”Ett Norrbotten utan renskötsel är inget Norrbotten och ett Norrbotten utan ett skogsbruk skulle innebära avstannade inlandskommuner där lokala entreprenörer och deras anställda skulle bli utan jobb.”
Precis som i så många andra fall – när det gäller exploatering av naturresurser som skog och malm i norra Sveriges inland – ställs rennäring mot andra näringar, vilket skapar konflikter som går djupt och är för­ödande. Sveaskogs marknads­områdeschef i Norrbotten och Västerbotten, Anette Waara, säger att bolaget inte vill ställa näringarna mot varandra. Ändå är det precis vad som sker.

20 november meddelade Sveaskog Skogsstyrelsen att bolaget drar tillbaka alla avverkningar utom två. Den ena ska vara godkänd av Luokta-Mávas. Den andra ligger som ett ärende i förvaltningsrätten. Bolaget vill nu ha dialog med samebyn
Luokta-Mávas å sin sida är beredda att gå till domstol i skogsfrågan. De har fått nog efter åratal av skogsavverkningar.

Emma Lundström

Dela