”Vi behöver förändra partikulturen”

SUNDSVALL Christer Hultberg har precis köpt en ny röd halsduk inför V-kongressen. Foto: Lena Nylund

Christer Hultberg, SP Sundsvall, om sina erfarenheter i Vänsterpartiet

INTERVJU

”Det är rätt olika partikulturer måste jag säga. Jag upplever SP:arna som väldigt pålästa och väldigt intresserade av politisk teori”. Det menade Vänsterpartiets partisekretare Aron Etzler i Internationalen (36/2020). Hur är då intrycken från Socialistisk Politiks medlemmar som anslutit sig till Vänsterpartiet. Internationalen frågade Christer Hultberg, mångårig SP:are i Sundsvall om hans erfarenheter.
– Jag gick med i V i slutet av 2019 och kan intyga att mottagandet av oss medlemmar i Socialistisk Politik inte haft någon negativ klang, tvärtom var Vänsterpartiets hållning öppen från allra första början. Men det är klart att pandemin har haft en negativ inverkan på kommunikationen. Först uteblev den och sedan övergick den till digitala former. Jag är nog inte den enda att tycka att digitala möten inte känns särskilt komfortabelt.
Mellan mars och juni i år var det bara den “kommunala gruppen” som samlades, berättar Christer. Sedan följde semester fram till mitten av augusti. I den kommunala gruppen sitter vänsterpartister som deltar i någon nämnd, är ordförande, ledamot, suppleant och så vidare.
– Jag upplever det som att det är i den gruppen som “politik” bedrivs.

Christer berättar att övriga medlemmar informeras om den kommunala gruppens arbete.
– Visst sker en viss dialog men utifrån en mer eller mindre fastlagd linje som formats i den kommunala gruppen. Mitt intryck är också att i denna grupp är en budget i balans det överordnade och det begränsar den nödvändiga politiska diskussionen.
– Försök att till exempel mobilisera till aktiviteter i klimatrörelsen som Klimataktion och Fridays for future har inte fått någon större respons. Men en eller annan har dykt upp på någon av FFF demonstrationstrejker. Något som också förvånar är den nästan totala frånvaron av gemensamt agerande mellan V och Ung Vänster. Första maj är ett undantag. Det behövs ett långt och tålmodigt arbete för att förändra den här kulturen inom V i Sundsvall.
Region Västernorrland har däremot varit en synnerligen het potatis, berättar Christer. För två år sedan hade partiets två representanter i regionfullmäktige, som båda var från Sundsvall, en positiv inställning till S-politiken att lägga ned BB och akutkirurgi i Sollefteå. Nedläggningsplanen ledde till ockupationen av entreń till Sollefteå sjukhus som fortgår än i dag. Ockupationen stöddes aktivt av Vänsterpartiet i Sollefteå, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik. Jonas Sjöstedt var också på plats och uttalade Vänsterpartiets stöd. De båda V-arna i region­fullmäktige, en barnmorska och en förlossningsläkare, höll däremot fast vid att nedläggning var det rätta. Det slutade med att en av dem lämnade V och gick med i S medan den andra blev utesluten när hon kraftfullt uppmanade till en röst på S i valet.
– Positivt, fortsätter Christer, är att dagens V-representanter i regionen bland annat vill stärka primärvården. Nyligen betonade de i media att de besparingskrav som sjukvårds­ledningen lagt och den centralisering som sker är av ondo. Motståndet behövs. Nu, när det hävdas att årets underskott hamnar på 363 miljoner, har regionstyrelsen föreslagit att minska antalet vårdplatser med 87, fördelat på regionens tre sjukhus under en treårsperiod. Inte nog med det, man vill ta bort den geriatriska avdelningen med 21 vårdplatser i Sundsvall. Det har under de senaste veckorna lett till en massiv proteststorm och Sundsvalls tidning har dagligen haft insändare och upprop framförallt från upprörda läkare.
– Gemensamt för många av protesterna är att man pekar på att den administrativa över­byggnaden inte påverkas av nedskärningar. Till saken hör att från 2013 har administrationen ökat med 113 nya tjänster. Samtidigt råder i Sundsvall ständiga överbeläggningar, bristande patientsäkerhet, en tung personalsituation och höga stafettkostnader.

Utmaningarna för vänstern är mycket stora. I förslaget till strategidokument inför Vänsterpartiets kongress i månadsskiftet oktober-november understryks betydelsen av att stötta och delta i utomparlamentariska rörelser och aktiviteter för att kunna bli ”rörelsens röst i parlamenten”. Det tycks vara en uppgift som SP:arna i Sundsvall tagit på allvar.

Alex Fuentes

Dela