”Solidaritet med Talíria Petrone!”

Talíria Petrone. Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Talíria Petrone, medlem i det brasilianska vänsterpartiet Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), lever under ständigt dödshot som måste tas på allvar med tanke på mordet på Marielle Franco 2018. Aktivister, i såväl Brasilien som internationellt, försöker nu pressa den brasilianska regeringen att vidta åtgärder mot det politiska våldet i Brasilien, särskilt mot svarta kvinnor. Internationalen har samtalat med Agnes Lou som tidigare träffat Talíria Petrone.

Talíria Petrone dödshotas nu, det påminner om det som föregick mordet på Marielle Franco. Vad är det som händer?
– Sedan Bolsonaro kom till makten har hat och våld accelererat alltmer mot alla som vågar protestera mot hans nyfascistiska politik. Extremhögerns och polisens våld är vardagsmat i Brasilien och kvinnorna är direkt utsatta, i synnerhet svarta kvinnliga politiska vänsteraktivister. Staten ser dessa kvinnor som ett potentiellt hot och regeringen ger uttryck för groteska, fanatiska, fördomar mot feminister och kvinnor i allmänhet. Det som händer nu härrör egentligen från kolonialismen och patriarkala strukturer förknippade med det kapitalistiska samhället.
Talíria är ledamot för PSOL i den federala kongressen. Hon lever under ständigt dödshot för att hon använder sin ställning till att försöka värna och utvidga de svartas rättigheter och stoppa folkmordet på svarta i Brasilien. Sedan hon började som parlamentsledamot har Talíria officiellt underrättats om sex olika mordplaner mot henne. Jag beundrar Talíria. Hon får ofta veta att hon ”förtjänar en 9 mm i nacken”, men trots alla dödshot fortsätter hon kampen för det hon tror på. PSOL och alla runt omkring henne är dock mycket oroliga att mordplanerna kan komma att bli verklighet, såsom det blev med Marielle Franco som mördades, troligen av före detta poliser. Marielle och Talíria var goda vänner.

För en tid sedan träffade du Talíria, vad var det för sammanhang?
– Talíria är historielärare och lärare inom socialt arbete. I samband med en internationell konferens i Europa som ordnades av Fjärde Internationalen delade jag rum med henne. Det hade då gått ett år sedan Marielle Franco mördades. Talíria berättade då för mig om det chocktillstånd som hon hamnade i samband med mordet på hennes väninna och kamrat. För att livet skulle bli meningsfullt mitt i den djupa sorgen lovade hon sig själv att in i det sista fortsätta Marielles kamp. Hon har sen på heltid ägnat sig åt det politiska arbetet och blivit en mer offentlig person. Talíria sa att behovet av att dra de politiska konsekvenserna av mordet blev så tydligt, och att det kommer att behövas mycket mod för att kunna bygga det samhälle vi vill ha. Talíria pratade om sorg och rädsla, men också om känslan av att det inte finns någon väg tillbaka, bara kampen återstår. I våras blev Talíria mamma och har varit föräldraledig några månader, men hon har nyss kommit tillbaka till fulltidsarbetet med politiken.

Vad görs just nu för att skydda Talíria?
– PSOL gör allt som står i deras makt för att skydda henne. Man litar inte på staten och den korrupta poliskåren som kryllar av potentiella mördare. PSOL driver också en internationell kampanj till Talírias försvar. Vänstern har ingen större tillit till att den blygsammma polisbevakningen runt henne kan garantera att hon inte mördas.
Nu har Talíria även vänt sig till FN angående hoten: ”Som vald parlamentsledamot, försvarare av de mänskliga rättigheterna och svart kvinna som identifierar sig med kampen mot rasism, kvinnohat och andra former av intolerans, uppfattar jag hoten mot mig som ett hot mot själva demokratin.”
Mercosur-parlamentet* gav nyligen Talíria sitt stöd. De protesterade mot de dödshot hon har fått utstå och kräver att den brasilianska regeringen vidtar åtgärder mot det politiska våldet i Brasilien, särskilt mot svarta kvinnor.

Hur kan man stödja Talíria?
– Kampen mot politiskt våld, kvinno­mord och rasism är något som angår oss alla, män och kvinnor, inte bara i Brasilien utan överallt. Det handlar inte om att Talíria råkar vara medlem i Fjärde Internationalen, som även Socialistisk Politik i Sverige är ansluten till. Frågan är mycket större än så, våld mot kvinnor pågår i praktiskt taget varje land och det minsta man kan göra är att i handling visa solidaritet. Vi socialister i Sverige uttrycker självfallet all vår solidaritet med Talíria Petrone och alla kvinnliga parlamentsledamöter i Brasilien. Alla svarta kvinnliga politiska företrädare förtjänar vår solidaritet. Vi kräver av den brasilianska regeringen att den garanterar dessa kvinnors säkerhet. Dödshotet mot Talíria är en attack mot själva demokratin. Vi kan inte sitta här med armarna i kors och hoppas på att inget förskräckligt inträffar. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar för att de mänskliga och demokratiska friheterna och rättigheterna garanteras!

Sasha Dag

 

Marielle Franco mördades 2008. Foto: Midia Ninja

Marielle Franco

Marielle Franco och hennes chaufför, Anderson Gomes, mördades den 14 mars 2018 i ett brutalt attentat. Dessa mord skakade om människor i Brasilien och hela Latinamerika.Utredningar har visat på starka kopplingar mellan före de detta poliser som utförde attentatet och en av president Bolsonaros söner.

Marielle Franco var sociolog, människorättsaktivist, feminist, ledamot av Rio de Janeiros stadsfullmäktige och medlem i det brasilianska vänsterpartiet Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Denna svarta och lesbiska kvinna, som själv växt upp i ett fattigt kvarter, riktade stark kritik mot polisvåldet och regeringens beslut att sätta in armén mot de fattiga i Rio de Janeiro.

 

Dela