Stockholm: Protester när spärrvakternas arbetsuppgifter ska utökas

Infälld:Sekos Rainer Andersson. Gubbängens Tunnelbana. foto: AleWi cc-by-sa

▶ Blågröna politikerna har beslutat om tre punkter för att öka intäkterna i kollektivtrafiken

▶ Mer reklam, mer caféer och butiker, och mer ansvar för personalen att stoppa fuskåkare

▶”Ingen har tänkt på säkerhetsfrågan för oss som arbetar”, säger Rainer Andersson, SEKO

På tisdagen samlade SEKO-facket sina medlemmar i Stockholms tunnelbane- och pendeltågstrafik för att demonstrera utanför Centralstationen mot Trafikförvaltningen planer på att förändra spärrvakternas arbetsuppgifter. Samma dag röstade nämligen det blå-gröna styret i Stockholm igenom ett förslag som bland annat går ut på att flytta ut stationsvärdarna från biljettspärren och ställa dessa mitt på golvet i biljetthallen på stationerna. Istället för att sitta skyddade i sina glaskurer när de löser biljetter och svarar på resenärernas frågor, ska personalen alltså i framtiden stå vid entrén för att ta betalt och se till att ingen plankar.
– Problemet är att det här inte har diskuterats alls med våran personal eller våra fackliga företrädare och skyddsombud. Vi fick veta det här bara för en vecka sedan, säger Rainer Andersson, SEKO Pendelklubbens ordförande, till Internationalen.

Bakgrunden är att Trafikkontoret vill öka intäkterna till SL och beslutet som togs av politikerna i tisdags innehåller flera punkter för detta.
– Det här förslaget bygger på tre saker med målet att öka intäkterna. Det första är att det ska bli mer reklam på stationerna. Det andra är att man ska hyra ut mer yta på stationerna till butiker och liknande. Sen kan man visserligen ha personliga åsikter om all reklam på stationerna, men dessa två punkter lägger vi oss i facket inte i. Utan det är den tredje punkten som rör oss vi protesterar emot. Det är planen på att flytta ut stationsvärdarna från biljettluckan ut på golvet. Det här menar man ska öka ”kundvärdet”, säger Rainer Andersson.
Det uttalade målet är enligt Trafikkontoret även att minska fuskåkandet i kollektivtrafiken genom ett mer personligt bemötande på stationerna.
– Stationsvärdarna förväntas skaffa en personlig relation till resenärerna, vilket ska göra dem mer benägna att betala. Det är så naivt att det liknar ingenting. Ska du stå där klockan 6 på morgonen och säga: ”hej, hej hej” till alla mitt i rusningstrafiken, säger Rainer Andersson.

Officiellt hävdar Trafikförvaltningen och SL att det här ska leda till bättre service och ökad trygghet för resenärerna. Men facket varnar för de ökade riskerna som de nya arbetsuppgifterna kommer att medföra för personalen.
– Vem tänker på personalens säkerhet. När resenärer blir förbannade på förseningar och störningar, vem tror du de skyller på då? Inte politikerna eller lokföraren, utan det är stationsvärdarna som får ta skiten. Ska vi stå där då utsatta mitt på golvet när det kommer arga resenärer. Det finns inte en enda väktare som jobbar ensam, de går två och två. Våran personal ska inte heller stå ensam, så enkelt är det, säger Rainer Andersson och fortsätter:
– Och nu när vi har Corona-pandemin dessutom. Idag sitter vi ju relativt skyddade mot viruset bakom ett glas med bara en lucka i. Precis när man har förstått hur bra det är med sådana här plexiglasskärmar som skyddar allt från ICA-personal till bussförare, då ska man ta bort vårt skydd!

Rainer Andersson menar att den privata operatören MTR, som driver Stockholms tunnelbana och pendeltågstrafik, som ligger bakom förslaget som nu har antagits av politikerna. Något som har varit under förberedelse en längre tid. Beslutet antogs dessutom efter att Trafikförvaltningen fick en ny chef, med bakgrund i MTR.
– Det som framgår i förslagen från tjänstemännen som röstades igenom i tisdags, det är att det här är ett gammalt MTR-krav. Man bifogar en bilaga till det här dokumentet som är från 2016, där det framgår att man redan då har diskuterat vad MTR vill. Det här är ju ett rent beställningsverk från dem med önskemål om kommersialisering av stationer, säger han och fortsätter:
– Det intressanta är också vem som är ny chef för Trafikförvaltningen/SL. För bara en månad sedan var han en av högsta cheferna på MTR. Varför kommer det här förslaget just nu. Jo, vi har precis fått en chef som är handplockad från MTR. Det är ungefär som om en bankdirektör blir finansminister.

Vad händer nu?
– SL och politikerna har gett det här grönt ljus, så nu bollas det vidare till operatören, det vill säga MTR. Så förmodligen är nästa steg att de börjar testa det här på mindre stationer för att vagga in oss i det nya, innan man stöper om alla tjänster, säger Rainer Andersson:
– Men det är som sagt massa frågor kvar att lösa. Inte minst om säkerheten. Vi förväntar oss att MTR tar kontakt med oss i facket nu så att vi kan diskutera det tillsammans. Om de kör över oss så kommer vi att fortsätta protestera.

Per Leander

Tre punkter för att öka intäkterna:

■ Satsningen på utökad service och reklam i kollektivtrafiken har pågått sedan några år, vilket genererat mer än 100 miljoner kronor i extra intäkter per år, enligt Trafikkontoret. I tisdags antog politikerna en strategi med tre punkter för ytterligare öka intäkterna:

1. Mer reklam: Skapa nya ytor för reklam och anpassa befintliga ytor till ny rörlig/digital teknik.

2. Öka hyresintäkterna: Gör plats på stationerna för fler kiosker, caféer, butiker, samt posttjänster och uthämtningsplatser för matleveranser.

3. Mer Ansvar: Personalen ska få större ansvar för att minska fuskåkandet: ”En bemanning som utgår från utanför spärrkiosken gör att stationsvärden har stora möjligheter att heja på kunderna vilket skapar igenkänning och personlighet som i sin tur ökar kundvärdet och minskar risken för fusk”, skriver Trafikkontoret.

Dela