”En budget som fortsätter öka samhällsklyftorna är förkastlig”

Ulla Andersson Infälld: Magdalena Andersson med budgetpropositionen. Foto: Jessica Segerberg / Frankie Fouganthin cc-by-sa

▶ Ulla Andersson (V) kritisk mot uteblivna välfärdssatsningar

▶ Skattesänkningar för de rika ska finansieras med stora lån

▶ År 2021 blir inte heller någon ”game changer” för klimatet

INTERVJU

På måndagen presenterade den socialdemokratiska regeringen sin statsbudget för år 2021, som bygger på samarbetet med Miljöpartiet, Liberalerna och Centern. Något som inte minst märks på de stora skattesänkningarna. Samtidigt beskriver regeringen själv den nya budgeten som en nysatsning för att få igång ekonomin efter Corona-krisen med reformer och stimulanspaket genom extrasatsningar på över 100 miljarder nästa år. Men dessa ska till stor del finansieras genom lån istället för skatteintäkter.
Internationalen har talat med Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, som är kritisk till utebliva satsningar på välfärd och jämlikhet.
– Generellt kan man säga att det inte finns någon handlingskraft att ta itu med de ojämlika ekonomiska skillnader som finns i det här landet. Det saknas totalt i den här budgeten. Det blir nästan som att Socialdemokraterna skulle ha någon form av beröringsskräck för att beskatta kapital och förmögenheter, säger hon.
– Istället så har det gått så långt att de hellre lånar pengar för att finansera en del av de här utgifterna. Sen är det ju rätt att låna i lågkonjunktur, det är inte fråga om det, men när man nu sänker skatten som de gör så kommer det att urholka finansieringen av välfärden. Att istället beskatta kapitalet skulle innebära en långsiktigt hållbarare finansiering av välfärden, samtidigt som man utjämnar inkomstskillnader.

Socialdemokraterna har själva beskrivit budgeten som ovanligt ”sossig”, med vilket de menar att den innehåller en del arbetarvänliga reformer. Ulla Andersson håller med om att det trots allt finns en del bra saker i budgeten, men menar att de inte är tillräckliga och framför allt för kortsiktiga.
– Det finns så klart bra delar i den här budgeten också. Konstigt vore det ju annars. Som att man förstärker A-kassan till exempel. Men det ska bara gälla i två år, så den behöver ju fortsätta förstärkas sen, men det här är ändå ett steg i rätt riktning. Sen är det bra att man ska satsa på att utbilda fler undersköterskor och skapar fler utbildningsplatser generellt på högskolorna. Så det finns bra delar, säger hon och fortsätter:
– Men jag skulle vilja säga att det är förkastligt att man helt låter den ekonomiska eliten komma undan sitt ansvar för välfärdens finansiering. Speciellt med tanke på att vi är det land av OECD-länderna, tillsammans med Nya Zeeland, där inkomstklyftorna har vuxit kraftigast de senaste decennierna. Det är en fråga vi måste ta itu med!

Vad tycker du om de så kallade klimatsatsningarna i budgeten?
– Ja, det finns bra inslag i det också så klart. Stöd för biogasproduktion till exempel, och att man minskar förmånerna till tjänstebil och sånt. Men det är ju inga ”game changer” för klimatet. Man skulle behöva göra mer i det akuta läge som är, med tanke på att vi behöver ställa om och skapa arbetstillfällen, säger Ulla Andersson och fortsätter:
– Det finns så mycket mer vi skulle kunna göra för klimatet som också skapar jobb. Vi skulle kunna satsa på att bygga ut kollektivtrafiken, göra städerna grönare, skydda dem mot översvämningar, se till att installera sol- och vindkraftverk på offentliga byggnader, och rusta upp järnvägen. Så det finns mer att göra. Så är det.

Om Vänsterpartiet fick bestämma budgeten, vad skulle ni vilja göra då?
– Jag tror att vi skulle börja med att beskatta kapitalet för att få både en stabil och långsiktig finansiering av välfärden, och en ökad ekonomisk jämlikhet i det här landet. Det är en väldigt avgörande fråga. Vi skulle vilja ha en stor satsning på vård, skola och omsorg, så att vi kommer bort från den här eran av nedskärningar och börjar bygga upp och bygga ut vår gemensamma välfärd. Och så skulle vi vilja ha en grön investeringsplan för klimatet, säger Ulla Andersson.

Per Leander

Dela