Bränderna som härjar i Kalifornien och klimatförändringarna

Effekterna från de växthusgaser som människor skapat ligger bakom allt som sker i atmosfären, inklusive tendensen för klimat­förändringar att med tiden göra torra platser allt torrare. Delstaterna i väst, inklusive Kalifornien, kan förvänta sig en alltmer brinnande framtid. Det skriver den socialistiska veteranen Barry Sheppard från San Franciscos Bay Area.

FOKUS

De rekordstora skogsbränderna i San Franciscos Bay Area i år bröt snabbt ut på mindre än två veckor, mitt under en osedvanligt varm värmebölja.
Den 24 augusti hade nästan 120 000 personer flytt från sina hem och 480 000 hektar hade brunnit. Två av skogsbränderna rankas som den andra och tredje största i Kaliforniens historia – och de växer fortfarande. Den största branden var 2018.
Detta händer under pandemin, vilket har gjort det ännu svårare för de som evakuerats från sina hem, eftersom de områden dit de tar sin tillflykt måste följa distanseringsreglerna, så att de inte kan rymma lika många människor.
Mer än 1 200 hem och andra byggnader har förstörts.
Ett av Kaliforniens äldsta naturreservat med jättelika Redwood-träd, en del mer än 2 000 år gamla, har satts i brand. En del kan räddas av den eldbeständiga bark som förklarar deras höga ålder efter att ha genomlidit många bränder, men många har det inte. Många av trädens högsta toppar, där deras grenar och gröna barr finns, har redan brunnit, och det kommer att ta år för dem att växa tillbaka.
Bränderna fortsätter att rasa. Det har varit 700 bränder, med två dussin större bränder som brandmännen fortfarande bekämpar. [Läget har förvärrats ännu mer sedan artikeln skrevs – öa.]
Bränderna bröt ut i San Francisco Bay Area, som omfattar ett område norr, öster och söder om staden.
Tjock rök som skapar ohälsosamma förhållanden har spridit sig över området och påverkar 8 miljoner människor.

Bränderna i Bay Area antändes av ett ovanligt åskoväder med omkring 1 200 blixtnedslag på en natt. Det var ”torrblixtar”. Blixtar uppstår i åskväder. ”Torrblixtar” sker när luften under ovädren är så varm att det mesta eller allt åtföljande regn dunstar bort innan det når marken, som i det aktuella fallet.
Så blixtnedslagen tände eldar utan det regn som kunde ha dämpat dem.
Åskvädret orsakades i sin tur av resterna av en tropisk storm som rörde sig norrut i Stilla havet från Mexiko och sedan svängde in till centrala Kalifornien och fortsatte norrut, där den mötte värmeböljan.
Kalifornien har två årstider, en våt sent på hösten och vintern och sedan en torr sent på våren fram till hösten. Vegetationen växer under den våta årstiden och torkar sedan ut och ger bränderna bränsle.
Under den torra årstiden har det de senaste åren varit två sorters brandsäsonger. En som går från juni till september och underhålls av en kombination av varmare och torrare väder. De bränderna har en tendens att uppstå inne i landet, i högre belägna skogar. Det är vad vi upplever nu.
Den andra går från oktober till april, även under den våta årstiden, och drivs på av hårda västliga varma vindar från öknarna öster om Kalifornien som korsar bergen till delstaten. Dessa bränder har en benägenhet att sprida sig tre gånger snabbare än de tidiga bränderna och brinna närmare stadsområden. Det är vad vi kan se fram mot.

Även om Kalifornien historiskt förväntar sig skogsbränder under de torra månaderna, har klimatförändringarna ökat antalet bränder drastiskt, vilket har synts allt tydligare under det senaste decenniet. Ett tecken på effekterna av den globala upphettningen är att decenniet har sett 10 av de största skogsbränderna i delstaten sedan dokumentering började föras 1932.
Dr Park Williams från Columbia University Earth Observatory konstaterade den 22 augusti i New York Times: ”Bakom allt detta ligger temperaturer som är två till tre grader högre än vad de skulle ha varit utan den globala upphettningen.” Det har under det senaste decenniet lett till torrare förhållanden.
Det tar tid att avgöra sambanden mellan varje enskild brand och klimatförändringarna, och vetenskapsmännen analyserar det. Men effekterna från de växthusgaser som människor producerar ligger bakom allt som sker i atmosfären, inklusive tendensen för klimatförändringar att med tiden göra torra platser allt torrare. Delstaterna i väst, inklusive Kalifornien, kan förvänta sig en alltmer brinnande framtid.
Precis som sjukvårdssystemet hade försämrats så mycket att det inte hade några reserver för att hantera pandemin när den slog till, har även brandbekämpningssystemen krympt i många delstater, inklusive Kalifornien. Båda sakerna återspeglar kapitalismens åtstramningspolitik, även i USA.
Den glesnande skaran brandmän har förstärkts genom att använda fångar från fängelser, som fått träning i brandbekämpning.

Det finns en skärningspunkt mellan pandemin och bränderna, ty eftersom fängelserna har blivit epicentrum för viruset, så har en del fångar med mindre än fem år kvar på sina straff fått tillåtelse att åka hem. Många av de brandmans­utbildade fångarna kommer från denna grupp, vilket har lett till att denna grupp av brandmän har minskat betydligt.
Kalifornien ber andra stater och till och med Australien att skicka brandmän för att lindra krisen, som bara kommer att bli värre under de kommande månaderna.
Med tanke på det institutionaliserade massfängslandet, som är källan till det nya Jim Crow-system som hemsöker den förtryckta svarta befolkningen och andra färgade personer, är det inte att undra på att brandmännen bland fångarna välkomnar chansen att komma utomhus. De används ofta för de allra farligaste och svåraste jobben, inklusive att hugga gator för att stoppa elden.
De får ”betalt” en dollar i timmen. Konstitutionens 13:e tillägg som antogs efter inbördeskriget förbjöd slaveri – utom för fångar. Det är välbekant att detta utnyttjades som en del av det ökända Jim Crow-systemet där ”kedjegäng” är ett exempel, men det används än idag för att lägga ut fångarbete på entreprenad till företag mot betalning, för att hjälpa till att finansiera systemet med massfängslande.
Vad gäller de fångar som är brandmän i Kalifornien, så betalar inte delstaten för fängelserna, men använder dessa brandmän för att minska antalet vanliga brandmän och minska utgifterna.
Givetvis kämpar de vanliga brandmännen för att istället öka antalet vanliga brandmän.
Men de fångar som är brandmän älskar sitt jobb. En artikel i New York Times nyligen rapporterar:
En del Kalifornienbor, inklusive tidigare fångar som varit brandmän, säger att programmet ger en känsla av mening och ger fångar en chans att visa att de duger, och tillfredsställelse att hjälpa andra.
”Det gav mig en inriktning och en känsla att vara värd något”, sa Francis Lopez, som jobbade som brandman ett år. ”Folk hälsar på dig, det finns stora skyltar där det står ’tack till fångarna för att de bekämpar våra bränder, för att de räddar våra hem’. Man ser det och tänker, ’Wow, jag kan göra nytta. Jag kan vara en person som är respekterad.” …
”Hans enda klagomål: fångar borde få en direktväg till ett jobb som brandman när de släpps fria.” Brandkåren är obenägen att anställa folk som suttit i fängelse.
Även när systemet med massfängslande och slavarbete avvecklas i en arbetarstat (om det inte redan har gjorts), så visar denna erfarenhet också vad en arbetarstat skulle kunna göra för att tillhandahålla verkligt socialt nyttiga betalda arbeten till förbrytare, som en del av övergången till att helt och hållet avskaffa fängelserna under socialismen.

För att återvända till klimatförändringarna, så äger en annan sida av dem nu rum på andra sidan landet, en sällsynt händelse: två orkaner bildas samtidigt i Mexikanska golfen med sikte på USA – ett förebud av vad experter förutspår kommer att bli en intensivare orkansäsong i år. Den globala upphettningen gör det på två sätt. Den värmer upp Atlanten, Karibiska havet och Mexikanska golfen, och ger mer energi till orkaner och ökar även den mängd vatten som löses upp i atmosfären och ger således kraftigare regn.
Detta hänger troligen samman med den tropiska storm som bildades i golfen, korsade Mexiko till Stilla havet, gick norrut och sedan blev de torra åskoväder som startade de nuvarande bränderna.

Barry Sheppard
Tidigare publicerad på solidarity-us.org

Översättning: Göran Källqvist

Dela