”Frågan om LAS är inte avgjord än!”

Jan-Olov Carlsson. Foto: Emma Lundström

▶ LO är beredda att förvandla bort anställningstryggheten

▶ IF Metalls Jan-Olov Carlsson manar till kamp för LAS

▶”Det här är en av fackföreningsrörelsens stora nervfrågor”

INTERVJU

Turordningsreglerna är en historisk landvinning inom arbetsrätten. Nu har LO slängt med dem som bytesvara när den fackliga landsorganisationen och Svenskt Näringsliv ska träffas för nya förhandlingar om LAS under veckan.
Jan Olov Carlsson, IF Metalls klubbordförande på Volvo Lastvagnar i Umeå, har i en debattartikel i Arbetet uppmanat LO att tänka om. Att inte fortsätta med LAS-eftergifterna och offra turordningsreglerna, utan istället ha råg i ryggen och satsa på trygghet och omställning.
När LO först begärde förhandlingarna med Svenskt Näringsliv för tre år sedan var det för att komma till rätta med all utsatthet och otrygghet på arbetsmarknaden. Så blev det inte. Nu hänger istället turordningsreglerna löst.

Jan-Olov Carlsson är på jobbet när jag ringer honom. Han påpekar att virus och Corona tydligen bara gäller tjänstemännen, dessa ska jobba hemifrån. Alla arbetare ska däremot vara på plats på fabriken och jobba heltid, plus en massa övertid, och trängas kring lastbilshytterna, utan några förhållningsorder när det gäller just Covid-19. Han har tagit upp det med ledningen, säger han innan vi börjar prata om LAS.
Att Jan-Olov Carlsson har gett sig in i debatten om turordningsreglerna i LAS beror på att det är en fråga som har varit central under alla de år han har jobbat fackligt:
– Jag brukar säga att det är en av fackföreningsrörelsens stora nervfrågor. En seger som gjorde att man kunde gå emot godtycket som gällde förut. Man blir upprörd när man ser hur lätt de fackliga ledningarna verkar ta på frågan. När vi startade budkavlen var det för att vi var övertygade om att majoriteten av de fackliga medlemmarna tycker att man ska försvara turordningsreglerna. Vi har haft så många exempel på vad dessa regler har betytt i samband med varslen om uppsägningar under de fyrtio år som jag har jobbat fackligt.

Budkavlen han syftar på, ”Försvara turordningsreglerna i LAS”, startades av verkstadsklubben på Volvo Lastvagnar i Umeå efter årsskiftet. Jan-Olov Carlsson förklarar att de tyckte att det var nödvändigt eftersom IF Metall då hade börjat öppna upp för att förhandla bort turordningsreglerna.
– Vi tyckte inte att förbundsledningen skulle stå oemotsagd, säger han och berättar att ett hundratal lokala klubbar har anslutit sig och att de representerar ungefär 100 000 medlemmar:
– Vi skickade ut budkavlen till ungefär fyrtio lokala fackföreningar till att börja med och kan bara hoppas på att den sprids vidare. Pandemin har gjort detta lite svårare. Fackmöten och årsmöten har inte blivit av. Men trots förutsättningarna har vi fått ett bra gensvar.

Det måste finnas regler som gör att folk kan känna en viss trygghet i arbetet, menar Jan-Olov Carlsson, som anser att turordningsreglerna är en symbolfråga för arbetarrörelsens framgångar och kamp. Han påpekar att han har full förståelse för att LO, när förhandlingsinitiativet togs, gjorde det för att förbättra villkoren för timanställda och inhyrda och motverka hyvlingen i avtalen.
– Men i det här läget skulle man ha sagt att man inte kommer att lägga in turordningsreglerna i ett köpslående. De ska ligga orörda. Hade man sagt det så hade man fått ett starkt stöd bland fackligt aktiva och medlemmar i landet. Nu skapar man bara en osäkerhet, säger han och fortsätter:
– Det är naivt att tro att det kan bli oavgjort om man ger bort en av de stora landvinningarna i arbetsrätten. Det blir aldrig oavgjort, oavsett vad man får. Även om man får omställningsavtal så kommer det ändå att vara en betydande obalans mellan oss och arbetsgivarna.

När Jan-Olov Carlsson pratar med kollegorna på arbetsplatsen så tycker alla att turordningsreglerna är viktiga:
– Även de inhyrda, som inte har några rättigheter alls, förstår att man måste ha vissa regler. Har man jobbat länge ska man ha en större trygghet. Det finns ju också möjligheter att göra undantag om man vill komma överens lokalt, så det är ju egentligen inget problem för arbetsgivarsidan heller. Det är bara frågan om en förflyttning i maktbalansen, inte minst till följd av att de borgerliga partierna verkligen gör en general­attack mot arbetsrätten.
När det gäller de fortsatta förhandlingarna är han ganska pessimistisk:
– Det är mycket som står på spel. Med den inställning som finns, så tror jag att man har bestämt sig för att göra kompromisser som kommer att vara till skada för oss. Jag är oroad och beklämd.

Trots den dystra situationen tycker Jan-Olov Carlsson att det är viktigt att inte ge upp:
– Frågan är inte avgjord än. Allt opinionsarbete, alla röster som är tydliga med att vi inte vill se oss överkörda i den här frågan är viktiga. Vi gör det vi kan.

Emma Lundström

Dela