Norge påbörjar sanering medan svensk militär skyller ifrån sig

Svenska stridsflyg i en övning. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Svenska stridsflyg i en övning. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

▶ PFAS-kemikalier har förgiftat mark och vatten
▶ Svenska Försvaret säger att man inget kan göra
▶ Norska Miljødirektoratet kräver ansvar för utsläpp

Som vi tidigare har skrivit om i Internationalen (26/2020) hävdar Försvarsmakten att man inte har möjlighet att sanera de marker och vattendrag som har förgiftats med PFAS-kemikalier i samband med flygövningar i bland annat Blekinge, Uppsala och Tullinge. Något som har lett till att dricksvattnet i de berörda områdena är förgiftat, vilket kan orsaka cancer och andra sjukdomar hos människor och djur.
”Det saknas ju för närvarande kommersiell och tillgänglig och hållbar teknik, som dessutom är miljöeffektiv och som vi kan använda till skäliga kostnader”, sa en talesperson för Försvaret i mitten av juni, som svar på regeringens begäran från i vintras om att Försvarsmakten ska ta fram en handlingsplan för saneringen. Försvarsmakten vill därmed skjuta ifrån sig ansvaret till Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Men i vårt grannland Norge är saneringen av PFAS-föroreningar redan igång vid Evenes flygplats utanför Narvik. Det är det statliga Miljødirektoratet som beslutat att Avinor, som äger och driver de flesta flygplatserna i Norge, måste ta ansvar för de utsläpp av PFOS från brandskum som har skett under åren. Den metod som verkar effektivast är att gräva upp jordmassorna där gifterna finns i marken. Saneringen ska vara klar senast 1 september 2021.
– Evenes flygplats ligger högt på prioriteringslistan över flygplatser där PFOS-föroreningar måste avlägsnas, säger Ellen Hambro, chef för Miljødirektoratet, till NRK.

Saneringen vid flygplatsen i Narvik är bara början. Miljødirektoratet har satt som mål att Avinor ska sanera två flygplatser om året, och att 14 flygplatser ska vara färdigsanerade inom sju år. Dessutom räcker det inte att de förorenade jordmassorna fraktas bort. Myndigheterna kräver även av Avinor att naturen ska återställas som den var innan.
– Vi har undersökt olika saneringsåtgärder för att se vilken som är mest kostnadseffektiv, och väntar på feedback från Miljødirektoratet angående våra bedömningar, säger Gurli Høeg Ulverud som är kommunikationschef på Avinor, till NRK.
– Vi tänker oss att arbetet ska utföras den kommande vintern när marken är frusen för att undvika risken att gifterna sprids under grävningsarbetet, säger hon.

Per Leander

Dela