”Det behövs tvärfacklig kamp för att rädda LAS”

Gunnar Westin är Vänsterpartiets facklig-politiske sekreterare.

▶ Facken är kritiska mot förslagen i LAS-utredningen

▶ Vänsterpartiets Gunnar Westin manar till facklig enighet

▶”Goda förutsättningar att mobilisera oss på gräsrotsnivå”

INTERVJU

Från fackligt håll växer kritiken mot LAS-utredningen, som bland annat skulle innebära att det blir lättare för arbetsgivaren att kringgå turordningsregeln med fem personer vid uppsägningar, samt göra det möjligt att avskeda folk av personligt skäl utan att frågan kan tas upp i arbetsdomstolen. Internationalen har talat med Gunnar Westin som är Vänsterpartiets facklig-politiske sekreterare och en av motståndarna till förslaget.
– Det här är ett väldigt ensidigt arbetsgivarorienterat förslag, där man vill få till en modell där de fackliga organisationernas möjligheter att försvara de anställda försämras på ett väldigt kraftfullt sätt. Det skulle försvaga fackföreningsrörelsen som en viktig part på arbetsmarknaden, och är givits även jättedåligt ur den enskilde anställdes perspektiv, säger han.
– Balansen är så ensidigt fördelaktig för arbetsgivaren att det är svårt att karakterisera det här förslaget som något annat än väldigt arbetarfientligt.

Gunnar Westin menar därför att det behövs en tvärfacklig mobilisering för att stoppa förslaget och tycker sig se tendenser till att en sådan nu också börjar ta form.
– Det jag tycker är viktigt är att det råder en väldigt stor enighet i nuläget mellan alla fackliga centralorganisationer att det här förslaget inte är acceptabelt. Vad gäller LO är man i princip så hårda man kan vara i sin kritik, utan att helt säga att man ska avträda de pågående förhandlingarna. Men man uttryckte sig på ett sätt som vittnar om att det åtminstone är i den riktningen som det går. Man ser väl helt enkelt att förhandlingsutrymmet blir väldigt snävt eller obefintligt när arbetsgivaren får en sådan triumf på handen, säger han och fortsätter:
– Jag tror att det kommer vara jätteviktigt att alla vi som är motståndare till en försämring av anställningstryggheten fortsätter att hålla trycket uppe i den här frågan genom att fortsätta diskutera vad man ska göra i våra respektive fackföreningar. Förutsättningarna för samarbeten mellan de olika fackliga organisationerna även på gräsrotsnivå för att mobilisera mot det här torde vara goda.

Hur LO agerar nu kommer att vara avgörande för om LAS går att rädda, menar Gunnar Westin, som nu ser två tendenser inom rörelsen.
– Det finns å ena sidan en tendens som man lite krasst kan sammanfatta i att man är benägna att rädda det socialdemokratiska partiet i dess regeringsställning genom att vara kompromissvilliga. Och sen har vi en annan tendens där det fackliga intresset sätts före vad man uppfattar som allt för långtgående kompromisser, vilket drar i andra riktningen, säger han.
– Jag tycker mig väl kunna se att det har skett en viss omsvängning i LO-styrelsen, där de förbunden som tidigare hoppade av den partgemensamma förhandlingen – Kommunal och 6F-förbunden – har tagit täten nu och menar att det här är en så stor försämringen av anställningstryggheten att den skulle få så pass allvarliga konsekvenser att man strategiskt bedömer att det här är för stora eftergifter. Då förstärker det den här tendensen som inte nödvändigtvis kommer att sätta partiets regeringsstrategi före de fackliga intressena. Men det får vi se, det är en öppen fråga.

Gunnar Westin tror därför att det finns en möjlighet för facken att tillsammans sätta stopp för de här förslagen, men menar samtidigt att man måste förbereda sig på det värsta.
– Sen är frågan vad man ska göra om man inte blir överens med arbetsgivarna och regeringen ändå väljer att köra med någon form av inskränkningar av arbetsrätten. Kommer man mobilisera för konfliktåtgärder för att sätta press på regeringen, eller kommer man att nöja sig med offentlig kritik. Det återstår att se, men därför är det viktigt att alla fackligt engagerade är med i den diskussionen och driver på för att se till att det här inte genomförs, säger han.
– Vi i Vänsterpartiet har ju varit tydliga med att vi är beredda att försöka få till en misstroendeförklaring mot regeringen om man i slutändan går fram med det här förslaget. För oss är målet att stoppa angreppen på anställningstryggheten, inte att avsätta regeringen bara för sakens skull. Men om det kommer till det så kan det vara en viktig påtryckningsmetod för att göra det omöjligt för regeringen att gå vidare med det här, säger han.

Per Leander

Dela