Antirasism, antikapitalism – kamperna hänger ihop!

Ledaren # 26 2020

▶ Mordet på George Floyd fick globala konsekvenser

▶ BLM kan öppna för systemförändande krav

▶ Kamp mot rasism länkad till antikapitalism

Mordet på George Floyd i Minneapolis för en månad sedan räknas redan som den av de senaste decenniernas händelser som fått mest långtgående sociala och politiska konsekvenser. Tusen människor dödas varje år av polisen i USA. Sett till de svartas andel av befolkningen är det en mycket stor överrepresentation av svarta offer. Endast sex procent av poliskåren anser att svarta ska ha samma rättigheter som den vita befolkningen. Poliskåren i USA stinker av rasism. En rasism som har djupa historiska rötter i USA. En rasism som kommit väl till pass för dem som haft intresse av en splittrad arbetarklass.
Donald Trump och Joe Biden är symptom på ledarskap i förfall, de styrs av Wall Street. Bortsett från några få lysande undantag har fackföreningsrörelsen inte deltagit i protesterna och den socialistiska vänstern är svag. Den mäktiga antirasistiska rörelsen kan emellertid få med sig sociala rörelser av olika slag i kampen mot rasismen och de klasskillnader som de styrande är ointresserade av att få bukt med. Militant antirasism har tvingat politiker att påbörja avskaffandet av poliskåren i Minneapolis. Samma krav hörs nu i Chicago, Seattle och i andra städer. Trumps hot om militära aktioner å ena sidan och det faktum att han gömde sig i en bunker när en folkmassa stod utanför Vita Huset å andra sidan ger oss en vink om i vilket skick imperiet nu är.

Black Lives Matter utvecklas som en effektiv antikropp mot det rasistiska viruset och dess potential öppnar för en systemförändring. International Longshore and Warehouse Union (ILWU) stoppade för några dagar sedan 29 hamnar i åtta timmar längs västkusten, från San Diego till Seattle, till stöd för det växande svarta upproret. Över 58 000 arbetare deltog.
Om transportabetarnas aktioner för Black Lives Matter får efterföljare kan kampen mot rasism och ojämlikhet lyftas till en ny nivå. Kanske ser vi nu en början till en förnyad och radikaliserad arbetarrörelse.
Att inte vara rasist är inte nog, man måste vara antirasist, som Angela Davis uttryckt saken. När hundratusentals människor i USA, trots pandemin, resolut gav sig ut på gatorna för att visa sin vrede väckte de en stor antirasistisk rörelse över hela världen.
Nu ser vi även att etablerade politiska ledare ställer sig bakom BLM-rörelsen och framställer sig som anti-rasister. Till exempel ger Londons borgmästare efter för demonstranternas krav genom att plocka bort statyer av slaveriets engelska kapitalister som tjänade en förmögenhet på slavhandel. De är symboler för rasismen, kolonialismen och slaveriet som faktiskt var motorn för det kapitalistiska systemets uppgång och globalisering.
Men att plocka bort några statyer över personer som är döda sedan länge löser inte dagens problem.

Här i Sverige har vi också större problem att diskutera än arvet efter Carl von Linné.
I söndags intervjuade DN en svart 45 årig kvinna som 2018 misshandlades grovt av två vakter på Gullmarsplans tunnelbanestation i Stockholm som kallade henne n-ordet men som nu själv har dömts till en månads fängelse för våld mot tjänsteman medan utredningen mot vakterna har lagts ned:
”Freja brottades ner av två ordningsvakter efter att hon försökte filma ett ingripande. Ett vittne berättar för DN hur vakterna hanterade Freja brutalt, ’så våldsamt att man inte tror att det är sant’. Nu har den tidigare ostraffade Freja dömts till fängelse – för att ha misshandlat en av vakterna.”
Adrenalinstinna män, anställda av ett privat bolag, misshandlar alltså en svart kvinna och skriker rasistiska saker åt henne efter att ha gått en tio dagars utbildning som ger dem laglig rätt att misshandla medborgare på uppdrag av polisen, och kommer undan med det.

En antikapitalism som är blind och döv för strukturell rasism och som tror att ”socialismen fixar allt när den kommer” har ingen framtid. En antirasism som inte förmår att ta sig an klassfrågorna riskerar att bli isolerad. Kampen mot strukturell och institutionell rasism går hand i hand med kampen mot kapitalismen.

Dela