Stockholms blågröna försöker skönmåla sin corona-hantering

Anna Sehlin, regionråd i opposition Vänsterpartiet Region Stockholm, utanför Nya Karolinska sjukhuset. Foto: Erik Nordblad.

Den blågröna majoriteten i Region Stockholm vill granska hur vården hanterat pågående pandemi utan att ta hänsyn till den vårdkris de själva skapat tidigare. Det menar Anna Sehlin, Vänsterpartistiskt oppositionsråd i Region Stockholm.

OPINION

En seriös granskning måste utgå ifrån vilken beredskap region Stockholm gick in i denna kris. Detta både vad det gäller materiel, skyddsutrustning och personal. Vi beklagar att majoriteten inte vill göra en seriös granskning av denna krishantering. Det blir en känsla av att de snarare vill skönmåla sin insats än få fram en sanningsbild som vi kan lära oss något av.
Regionledningen vill ge regiondirektören uppdrag att utvärdera sitt eget arbete under Coronakrisen på ett oberoende sätt. Vänsterpartiet menar att det är omöjligt för regionens högsta verkställande tjänsteman att oberoende och objektivt granska sig själv.
Vänsterpartiet anser att det är mycket viktigt att en organisation granskas, särskilt under specifika händelser där beslut kan gå fort och kanske fattas i fel forum, demokratin kan bli lidande. Av detta skäl är det också speciellt viktigt att en utvärdering innehåller alla de ingångsvärden som kan ha betydelse för arbetet. Det har stor betydelse för till exempel ett beslut att bygga upp ett fältsjukhus på kort tid, hur många vårdplatser som fanns att tillgå innan krisen. Det har också stor betydelse för hur personalsituationen såg ut och vilka möjligheter ledning­en hade till samordning.

Majoriteten väljer att blunda för de brister som fanns i sjukvården innan pandemin med alltifrån personalbrist, varsel av sjukvårdspersonal, ekonomiska svårigheter, brist på material och inte minst en splittrad styrning med för många vårdutförare.
Inom regionen finns en organisation som har som främsta syfte att granska regionens verksamhet med kritiska ögon och det är revisorerna, även under denna krisperiod. Vänsterpartiet vill att granskningen tillskjuts extra medel för att kunna genomföras samtidigt som reguljärt revisorsuppdrag genomförs. Det är annars fullt möjligt att ge extra uppdrag till revisorerna att specifikt titta på vissa verksamheter eller organisationer inom regionen.
Vi vill inte se en vinklad utvärdering som berättar hur duktiga den blågröna majoriteten varit på att hantera en kris i sjukvården som de själva till stor del skapat. Vänsterpartiet vill se att granskningen tar hänsyn till de ingångsvärden som fanns då krisen startade där man också granskar ojämlikheten till följd av geografiska områden, klass, kön och etnicitet.

Anna Sehlin,
Regionråd (V) Region Stockholm.

Dela