Radikalisering i Coronatider

▶ Proteströrelser med krav på hyresfrihet

▶ Kampanjen flagga gult pågår i Sverige

▶ Hyresstrejk i New York vid Goodwin Place

I Coronakrisens spår spirar en proteströrelse. Det handlar om hyresgäster som har fått svårt att betala hyran på grund av sjukdom, vård av anhörig eller för att de har kastats ut i arbetslöshet. Såväl i New York som i Sverige.
Här hemma började det med kampanjen Flagga gult i Stockholmsförorten Husby. Namnet är hämtat från att fartyg hissar gul flagg om de satts i karantän med anledning av smitta.
Kampanjen har nu spridit sig, både till andra delar av Stockholm och till övriga landet. Den består dels av en namninsamling på MittSkifte för kravet på hyresfrihet under maj, juni och augusti för alla som bor i hyres­rätt, dels av en uppmaning att alla som stödjer kampanjen ska hänga ut ett gult tygstycke från balkongen eller fönstret.
Orter som Skärholmen, Vårberg och Vällingby har följt Husbys exempel. Vårbergsbon Alva Nissen tycker att hyresgäster har blivit orättvist behandlade jämfört med andra boendegrupper i samhället. ”Näringslivet och företagen får stöd och bostadsrättsinnehavare och villaägare får sänkta amorteringskrav, men hyresgästerna har inte fått något stöd. Innan vi började med det här trodde vi att det skulle komma något stöd från regeringen också till hyresgäster men så har det inte blivit trots att väldigt många har drabbats”, säger hon till lokaltidningen Mitt i Söderort.

Protesterna i Sverige är inspirerade av det som just nu sker i USA. Där har politiker på vänsterkanten lagt fram förslag om att boende ska slippa betala hyror och räntor under den pågående krisen. Minnesotas Ilan Omar har gjort detta som ledamot av Representanthuset och Julia Salazar har gjort detsamma i New Yorks delstatsparlament.
Just delstaten New York, och i synnerhet New York City, har drabbats extra hårt av Covid-19. De hyresstrejker som blossat upp i USA har också sitt epicentrum i New York City. En av dessa hyresstrejker startade i april vid Goodwin Place i stadsdelen Brooklyn. Två av de ledande organisatörerna där, Fox Rinne och Lucy Picocchi, intervjuades 10 maj i tidskriften Jacobin och beskriver både bakgrunden till strejken och hur den hänger ihop med annan aktivism i New York.
För Fox Rinne var hyres­strejken en ren nödvändighet. Som förskolelärare blev hon av med jobbet när skolorna stängde och har därför varit utan inkomst i över två månader. För att inte sitta sysslolös satte hon och hyreskamraten upp lappar i trappuppgången där de erbjöd sig att hjälpa till med exempelvis matinköp. Det ledde till att de boende startade en gruppchat där den viktigaste frågan snabbt blev hur de alla klarade av att betala hyran. Det enkla svaret var att många faktiskt inte kunde det, eftersom de blivit av med jobbet: ”Vi frågade människor om de hade förlorat jobbet, hur de hade det, huruvida de kunde betala aprilhyran och om de, oavsett situation, var villiga att strejka i solidaritet för att skydda oss som inte har råd, från att tvingas stå ensamma mot hyresvärden.”
Lucy Picocchi var en av de människor som utan en sekunds tvekan solidariserade sig med de hyresstrejkande. Hon hade blivit permitterad när museet hon arbetade på stängde, men är en av de lyckligt lottade som får 600 dollar i veckan som en del av ett federalt stödpaket. Hennes erfarenheter av organisering och aktivism kom väl till pass.
Organisatörerna beskrev situationen i ett brev till hyresvärden, förklarade att de bildat en lokal hyresgästförening och uppmanade värden att inleda förhandlingar. Efter ett antal videosamtalsmöten och gruppchattar hade de fått 43 av 50 boende att skriva under brevet.

Hyresvärden, företaget Dome Property Management, försökte tvinga de boende att förhandla individuellt med ett erbjudande som bara bestod av en avbetalningsplan. För Lucy Picocchi var det tydligt att företagets taktik bara gick ut på att försöka splittra hyresgästerna: ”Vi visste att om vi inte håller ihop, om vi försöker förhandla individuellt, då kommer det inte att bli någon egentlig förhandling. Vi insåg att vi måste se till att vi fick förhandla kollektivt.”
Plötsligt en dag kände flera av de boende att de luktade gas i huset. En av dem ringde till företaget och rapporterade att det verkade ha uppstått en gasläcka i fastigheten. Svaret hen fick var att hyresvärden ville ha sin hyra. Då ringde de boende till gasleverantören som efter en inspektion konstaterade att det verkligen rörde sig om en gasläcka. En läcka som hyresvärden valt att ignorera på grund av hyresstrejken.
Fox Rinne beskriver hur de insåg vikten av att dokumentera händelserna: ”Vi skrev ner alla överträdelser, brott mot byggregler och dylikt så att det skulle finnas nedtecknat på papper.” Detta gjordes för att hyresgästerna skulle ha något att visa upp om de skulle dras inför domstol.

De strejkande hyresgästerna i New York har också varit i kontakt med delstatssenatorn Julia Salazar angående lagförslag som ska skydda hyresgästerna. ”Det är trevligt att ha politiker som verkligen känns nära knutna till sitt lokalsamhälle och som också delar vår kritik av de som för närvarande sitter vid makten”, säger Lucy Picocchi.
De krav som hyresgästerna nu ställer handlar om hyresfrihet för alla som påverkats av Covid-19, inga förseningsavgifter, inga rättsliga följder eller hämndåtgärder. De kräver också att reparationer genomförs, en genomstädning av fastigheten samt att deras hyresgästförening erkänns. Till stöd för sin hyresstrejk tar de historiska exempel. I början av 1900-talet växte en stark hyresgäströrelse fram i New York City. Genom just hyresstrejker och andra massaktioner lyckades den tvinga fram politiska beslut om hyresreglering och skydd för hyresgäster som existerar än idag.
För de hyresstrejkande vid Goodwin Place är deras kamp också en del av en större rörelse bland annat för högre löner, sjukersättning, bättre arbetsvillkor och förbättrad hälso- och sjukvård. ”Den här pandemin har avslöjat alla orättvisor angående bostäder, arbete, situationen i fängelser samt inom hälsovården. Det är inte någonting nytt. Problemen har existerat men de har blivit värre”, konstaterar Lucy Picocchi i Jacobin.
Hon hoppas att protesterna ska leda till att hyresgäster inser vilken makt de har om de går samman och genomför direkt­aktioner: ”Det är den stora lärdomen man kan dra från att studera hyresgästaktivismens historia. I början av 1900-talet insåg människor att även om hyresvärdar hade mycket pengar så var de få till antalet. Hyresgästernas styrka ligger i hur många vi är.”

Emma Lundström

Dela