Allt annat än en svart-vit historia

Andra världskriget är temat för Gunnar Walls nya bok, men det är en annorlunda skildring än vi är vana vid. Per Leander har läst den.

Det är nu 75 år sedan andra världskriget tog slut när Tyskland kapitulerade inför de allierades trupper i början av maj 1945. Men när började egentligen kriget? Var det när Nazityskland och Sovjetunionen delade upp Polen i september 1939, som vi i västvärlden uppfattar som krigsutbrottet? Eller var det den 22 juni 1941 när Hitler bröt pakten med Stalin, vilket är det datum som man i Ryssland ser som startskottet för kriget? Eller var det redan i samband med Spanska inbördeskriget som andra världskriget tog sin början? Eller kanske ännu tidigare när Mussolini angrep Abessinien 1935?
Och vad handlade kriget egentligen om? Var det de goda demokratiska krafterna som gick samman för att stoppa den fruktansvärda diktatorn och massmördaren Adolf Hitler? Brydde sig omvärlden verkligen om nazisternas förföljelser mot judarna? Och hur nära vara det att västmakterna istället gick i allians med Nazityskland mot Sovjetunionen? En plan B som Winston Churchill faktiskt hade utformat!

Ja, att andra världskriget är komplicerat och allt annat än en svart-vit historia om kampen mellan det onda och det goda, är temat i Gunnar Walls nya bok Andra världskriget – myten om det goda kriget. Det är ingen kronologisk skildring av krigets slag och truppförflyttningar, utan snarare en samling sammanhängde essäer som ger olika infallsvinklar och bakgrundsinformation som tar upp sånt som ofta inte nämns i andra skildringar av kriget.
Som att Hitler såg det brittiska imperiet med sina kolonier som en inspirationskälla till sitt Tredje Rike, och att Churchill dessutom delade Hitlers antisemitiska uppfattning att kommunismen var en judisk världskonspiration. Eller hur Sovjetunionen motvilligt tvingades in i pakten med Nazityskland efter att västmakterna avvisat alla Stalins försök till en försvarsallians mot fascismen. Vilken sida skulle Mussolinis Italien sluta upp på – det var länge oklart. Och Francos Spanien förhöll sig ju neutralt vilket innebar att fascismen överlevde där, med västmakternas goda minne.

De flesta vet nog att USA drogs in i kriget efter Japans attack mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii. Men vad var det som drev japanerna till den attacken, och vad hade USA överhuvudtaget på Hawaii att göra? Vad var USA:s poäng med att atombomba Japan, som ju ändå var på väg att kapitulera, speciellt med tanke på att man lät kejsar Hirohito sitta kvar på sin post efter kriget. Det är bara ett par av de många frågor som Gunnar Wall tar upp i denna tankeväckande bok som ger en djupare förståelse av det värsta kriget i historien – hittills.
Gunnar Wall, som föddes 1951, påpekar i förordet att när han växte upp kändes andra världskriget som något som låg långt tillbaka i tiden. Men ju längre åren går, desto närmre känns kriget trots allt hela tiden. Det ligger en hel del i det.

Per Leander

 

Bok

Andra världskriget
– Myten om det goda kriget

av Gunnar Wall Semic 2020

Dela