Coronaviruset sprider oro i världen

Guangzhou 2 februari 2020. Foto: Zhizhou Deng cc-by-sa

▶ Corovaviruset har nu spridit sig till 45 länder

▶ Viruset kan få hela världsekonomin att stanna

▶ Men själva rädslan kan vara lika farlig som viruset självt

KOMMENTAR

Vid denna tidnings pressläggning har 81 295 personer smittats av coronaviruset, 2 770 dött och 30 359 personer har återhämtat sig från virusinfektionen. Kina har satt 60 miljoner människor i karantän. Regeringarna i Asien och Europa manar till lugn men stänger å andra sidan nationsgränser vilket xenofoba partier som Sverigedemokraterna länge drömt om. Även Europeiska Unionen laborerar med att stänga gränser inom EU. Oron i världen sprider sig med masspsykos, panik och rasism som sidoeffekter av att coronaviruset sprids över alla gränser. Internationella hälsovårdsmyndigheter arbetar intensivt för att samordna hjälpinsatser och i Sverige vill regeringen framstå som bäst i klassen samtidigt som vårdpersonalen går på knäna och Södersjukhuset i Stockholm nyligen gick i tillfälligt stabsläge vilket innebar att anställda som var lediga kunde tvångskommenderas in samt att tillfälliga akutavdelningar skulle kunna öppnas vid behov.

Det var i den kinesiska provinsen Hubei med 11 miljoner invånare som Covid-19, mest känt som coronaviruset, upptäcktes i december 2019. Sedan dess har viruset spridit sig till 45 länder och även till kryssningsfartyget ”Diamond Princess” som numera ligger i hamn på Yokohama i Japan . Det som också har spridits är konspirationsteorier. I USA har man till exempel pekat ut en kinesisk forskare som ”skapare” av viruset. I Ryssland har det påståtts att det skulle vara en amerikansk attack mot just Kina på grund av den asiatiska jättens ekonomiska överlägsenhet gentemot USA. Det har även förekommit andra bisarra teorier i sociala medier, men även om vi inte tar dessa på allvar så är det ett faktum att vi står inför ett allvarligt globalt hot. Ännu är det ingen pandemi vi ser – men det är dags att börja förbereda sig för en sådan.

Världshälsoorganisationen WHO beslöt sig nyligen för att larma om ett överhängande internationellt hot. Det man vet är att coronavirus sprids genom hostningar och nysningar, det som kallas droppsmitta, samt genom nära kontakt mellan människor. Majoriteten av dem som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. De flesta som har dött i sviterna av det nya viruset har haft en annan allvarlig underliggande sjukdom. WHO uppskattar att dödligheten ligger på omkring 3 procent. Siffran är baserad på data från alla bekräftade fall i Kina. Detta kan jämföras med ”Spanska sjukan”, influensapandemin 1918, där dödligheten låg på 5 procent.
WHO har avrått flygbolagen från att ställa in flyg, eftersom de negativa samhällseffekterna blir mindre av relevant information och hälsokontroller av flygresenärer, än av stängda gränser. Trots dessa rekommendationer har antalet corona-smittade ökat och länder som Turkiet, Irak, Pakistan och Afghanistan har i förebyggande syfte stängt sina gränser mot till exempel Iran. I ett fåtal länder släpper man inte in folk från Kina och Sydkorea (där de smittade femdubblats på några dagar), och i Italien har femtiotusen människor satts i karantän. I Spanien har munskydden tagit slut trots att WHO inte rekommenderat sådana ansiktsmasker av den enkla anledningen att munskydden inte skyddar friska människor mot smittan.

Eftersom kapitalismen är global påverkas även världskapitalismen av coronaviruset. Turistnäringen är skadskjuten på många håll i världen. Flygbolagen har fått känna av effekten av det smittsamma viruset och coronaviruset har redan sänkt resandet. För att hantera lägre intäkter börjar flygbolag skära ner kostnaderna, senast ut är tyska Lufthansa. Många flygbolag har ställt in flyg till Asien med jätteförluster, enligt International Air Transport Association. Även biograf-näringen och hotellbranschen har påverkats, samtidigt som läkemedelsindustrins aktier har gått upp något på världens börser.
Coronaviruset kan få hela världsekonomin att stanna. Om inte smittan hejdas kan det ekonomiska läget förvärras för världens stora börsbolag redan om någon vecka.
Multinationella företag som Apple erkänner att affärerna påverkas även utanför Kina. Den taiwanesiska tillverkningsjätten Foxconn – som bland annat är en av Apples största samarbetspartners när det gäller tillverkningen av Iphone har i princip stängt ner sina anläggningar i Kina till följd av spridningen av coronaviruset i landet. nu har en tiondel av arbetskraften återvänt till fabrikerna efter att Foxconn tidigare under veckan fått tillstånd av myndigheterna att dra igång verksamheten igen.
Kreditvärderingsföretaget Fitch hävdar att virusspridningen hotar hela den teknologiska sektorn i USA eftersom leveranskedjan är beroende av vad som sker i Kina. Företag som Honda, Nissan,Adidas och Puma har också haft problem med att leverera sina varor i tid.

Internationella valutafonden IMF sänker den globala tillväxtprognosen på grund av utbrottet. Det beskedet gav IMF-chefen Kristalina Georgieva under ett möte mellan G20:s finansministrar och centralbankirer i Riyad i förra veckan. Viruset kommer sannolikt att sänka den globala tillväxten med 0,1 procentenheter till 3,2 procent i år och Kinas tillväxt med 0,4 procentenheter till 5,6 procent, enligt den uppdaterade prognosen.
Internationella bedömare räknar med att monetära åtgärder kan behövas på hela världsmarknaden, i synnerhet i Asien. Kinas centralbank har redan vidtagit ett paket med ”stimulansåtgärder” för att säkerställa att yuan, den kinesiska valutan, förblir en stabil valuta.
I Hongkong, som har en egen valuta, kommer alla medborgare över 18 år att få motsvarande 12 500 kronor utbetalt i kontanter från staten som tillväxtstöd, rapporterar South China Morning Post. Åtgärden kommer efter en rejäl nedgång i ekonomin till följd av coronaviruset och månader av protester som lamslagit territoriet. Även i Europa diskuteras ekonomiska åtgärder.

Coronaviruset har onekligen smittat av sig på ett europeisk plan och nu väntar EU-byråkraterna bara på att den österrikiska regeringen, ledd av Sebastian Kurz, gör slag i saken. Schengens bestämmelser tillåter att regeringarna inför ensidiga gränskontroller inför det man kan uppfatta som omedelbara hot. EU-eliten är medveten om att i det sammanlänkade Europa är sådana åtgärder svåra att genomföra och det är inte alls säkert att stängda gränser ens skulle hjälpa för att stoppa epidemin.
Vissa gränser är dock i praktiken stängda sedan 2015 på grund av den så kallade migrationskrisen. Det som Italiens nyfascist Malvini och Åkessons Sverigedemokrater länge gastat om kan komma att bli verklighet. Från coronavirusets utbrott i Hubei till det xenofoba viruset bland oss. Båda måste bekämpas effektivt.

Alex Fuentes

Dela