Från SP till SP – Johannes Jensen om att gå från parti till politik

Johannes Jensen på Socialistjubileet den 19 oktober. Foto: Gus Kaage

Från Socialistiska Partiet till Socialistisk Politik. Vad betyder egentligen ett sådant skifte? Faktiskt just det som det nya namnet antyder; att vi sätter den Socialistiska politiken i centrum för det projekt som SP är. Socialismen är densamma men Politik är numera den givna partnern i förkortningen. Samma SP, ändå något nytt.

Förändringen innebär att vi sänker tröskeln så att fler kan komma med i vår organisation samtidigt som det blir möjligt för våra medlemmar att gå med i Vänsterpartiet. Det betyder inte att vi delar allt i Vänsterpartiets praktik eller program, utan att vi uppmanar till organisering inom Vänsterpartiet därför att vi tror på partiets potential att bli en verkligt samhällsomvandlande kraft. Det är ingen taktisk manöver för att ”vrida Vänsterpartiet åt vänster”, utan något mycket mer ambitiöst.
Snarare än antagandet av radikala ståndpunkter i partiprogram och liknande, ser vi på radikalisering som något djupare, en kunskap om att det inte gör någon skillnad vilket politiskt program du har om du inte samtidigt har en levande och brokig rörelse som syresätter de valda församlingarna med förväntningar och krav. Det är SP:s övertygelse att det är just denna levande länk mellan parlamentarismen och det vardagsnära politiska arbetet som krävs för att inte politiken skall gräva ned sig i kompromisser och eftergifter. I ett nyliberalt samhälle helt dominerat av politiskt konsensustänkande så kan ingen människa, hur radikal och skärpt hon än är, undvika att plattas till i maskineriet. Därför måste vi ha rörelsen.

Vi vill arbeta för ett starkare och mer rörelseförankrad vänster, men vi vill också vara en organiserad strömning inom denna vänster. En strömning som förvaltar och utvecklar en levande internationalism och en politik som både i handling och tänkande är länkad till ekosocialistiskt, klassförankrat, feministiskt och antirasistiskt kollektivt tänkande.
Politiska kamper uppstår hela tiden, vare sig det är för att stoppa hyreshöjningar i det egna bostadsområdet eller protester för en klimatpolitik värd att tro på. Nedtryckta människor reser sig alltid, förr eller senare, för att göra sin röst och sin vilja hörd. Vad som behövs är en politik som bygger kontinuitet mellan de spontana uttrycken, men som också kan forma ett långsiktigt projekt utifrån dagspolitiska krav.

Vi tror att våra praktiska erfarenheter och teoretiska landvinningar är viktiga i detta arbete men vi vill också ta till oss och påverkas av andras erfarenheter. Så samtidigt som våra medlemmar nu börjar ansluta sig till Vänsterpartiet uppmanar vi de vänsterpartister som delar vår uppfattning om vikten av att bygga en bred folkrörelsebaserad vänster att komma med i Socialistisk Politik.

Johannes Jensen
Sekreterare Socialistisk Politik
och ledarskribent
i Internationalen

Dela