Mapuches i kamp mot norskt kraftbolag

 Vattenkraftprojekt hotar helig gravplats
▶ Ursprungsbefolkningen reser motstånd
▶”Vi förhandlar inte om vår andlighet!”

”Vi fördömer Statkraft och den norska staten som nu talar om en ’arkeologisk upptäckt’. På ett oförskämt och våldsamt sätt försöker de nu säga att det är de som avgör vad som är viktigt eller inte viktigt för vårt folk.”

I gryningen den 30 juni tog aktivister från ursprungsbefolkningen Mapuche Williche kontroll över området kring floden Pilmaiken (Pilmaiquén) i södra Chile på platsen för det norska bolaget Statkrafts stora vattenkraftprojekt Los Lagos. Enligt Mapuches drabbas en gravplats som härrör från tiden före spanjorernas ankomst och visar förfädernas närvaro på territoriet.
Gentemot det norska bolagets försäkringar om att allt gjorts för att i dialog med ursprungsbefolkningen miljöanpassa kraftutbyggnaden menar företrädare för Mapuches att Statkraft bara ”hånskrattat åt den misär vårt folk varit utsatt för genom den chilenska statens nedvärdering.” Bolaget har, menar företrädarna, försökt splittra befolkningen och utnyttjat ett fåtal skrupelfria yanaconas – förrädare – som inte representerar Mapuches eller ”respekterar Mapuches andlighet”.

I grunden gäller frågan beslutanderätten över ursprungsbefolkningens områden, det vill säga den problematik som manifesteras allt skarpare på många håll i världen, från den samiska befolkningens krav i norra Skandinavien till Amadibafolkets kamp mot australiskt gruvkapital i sydöstra Sydafrika.
Likt Mapuches motstånd mot norska Statkraft och den chilenska staten, gäller kampen där inte bara materiella levnadsförhållanden och miljö utan även tradition och ”andlighet”, det vill säga respekt för förfäder, tro och kontinuitet. ”Vi förhandlar inte om vår andlighet!”, lyder ett av Mapuches uttalanden. Förfäders gravplatser ses här som just uttryck för kontinuitet och andlig närvaro och inte något att bara schakta bort för storindustriella projekt.

Mapucheaktivisterna manar nu alla Mapuchesamhällen och den internationella opinionen att kräva ett ”omedelbart tillbakadragande av kapitalismen som förstör vår Wallmapu”, det vill säga Mapuches land.
– Vi kräver att den norska staten lämnar vårt territorium.

Håkan Blomqvist

Dela