”Antinazisten Ture Nerman förtjänar att återupptäckas”

Per Leander har valt ut materialet till boken ”Brandtal mot Nazismen”. Foto: Jonatan Johansson

▶Ny bok av socialisten Ture Nerman om kampen mot nazismen och fascismen

▶Bygger på tidigare opublicerade manuskript från Arbetarrörelsens arkiv

▶”Han förtjänar att bli ihågkommen och läsas igen”, säger redaktören Per Leander

Den svenske socialisten Ture Nerman dog 1969 – alltså för 50 år sedan – men senare i sommar kommer en ny bok av honom med tidigare opublicerat material. Det är Bokförläggarna Röda Rummet som ger ut Brandtal mot nazismen som innehåller 13 tal och föredrag av Ture Nerman och ett förord av Inernationalens medarbetare  Per Leander, som är den som har grävt fram manuskripten, transkriberat och gjort urvalet hos Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB).
Under 1930- och 40-talet var Ture Nerman Sveriges utan tvekan modigaste antinazist och kritiserade skarpt den svenska eftergiftspolitiken mot Nazityskland. Han dömdes till och med till fängelse i Sverige, av en svensk domstol, för att ha smädat Hitler i sin tidning Trots allt! Den nya boken kommer att ge en djupare bild av Nermans analyser av och kamp mot fascismen.

Hur hittade du de här texterna?
– Hittade är kanske fel ord. Det rör sig inte om något försvunnet material, utan manuskript som de senaste 50 åren har legat välsorterat, om än bortglömt, i Ture Nermans personarkiv hos ARAB, berättar Per Leander och fortsätter:
– Det började för 15 år sedan när jag skrev min magisteruppsats i historia om Ture Nerman. Då grävde jag fram och använde det här materialet som källa för uppsatsen Ture Nerman – Kommunistisk agitator med eller utan Moskva. Men redan då tänkte jag att det här är texter som borde kunna publiceras i sin helhet i bokform. Det rör sig om tal och föredrag, men manuskripten är bevarade i fullständig utskriven form – alltså inte stödord – så de går att sammanställa som artiklar, vilket jag nu alltså har gjort och som kommer att publiceras av Bokförläggarna Röda Rummet i samarbete med Arbetarrörelsen arkiv.

Ture Nerman föddes 1886 i Norrköping och gick med i det Socialdemokratiska partiet där han hamnade på vänsterkanten. Tillsammans med Zeth Höglund deltog han i den hemliga

Ture Nerman med sin tidning Trots allt!

fredskongressen i schweiziska Zimmerwald 1915, där socialister från hela världen samlades för att bekämpa första världskriget. I Zimmerwald lärde Nerman känna Lenin, och 1917 var han en av grundarna av det nya svenska Socialdemokratiska Vänsterpartiet, som snart blev Sveriges Kommunistiska Parti.
Men Ture Nerman blev utslängd ur Kommunistpartiet 1929, då Stalin tog över i Moskva och började rensa ut alla gamla kommunistledare som inte accepterade den nya stalinistiska kursen. Fram till 1937 var Nerman med i Karl Kilboms alternativa svenska kommunistparti, men när också den rörelsen spårade ur, lämnade Nerman kommunismen och gick tillbaka till Socialdemokratin 1939. Men han fortsatte att stå långt till vänster hos sossarna under andra världskriget.

Det var vid andra världskrigets utbrott som Nerman grundade den antinazistiska tidningen Trots allt!, som motarbetades av de svenska myndigheterna och belades med transportförbud. 1940 dömdes Nerman även till 3 månaders fängelse för att ha publicerat en kritisk artikel om Hitler, vilket ansågs vara ”förtal av statsledare för nation med vilken Sverige hade goda förbindelser”.
– Men Nermans kamp mot fascismen började redan på tidigt 30-tal, då han gjorde några av de skarpaste marxistiska och samtidigt antistalinistiska analyserna av fascismen som fenomen. Han förklarade hur nazismen representerade borgerliga kontrarevolutionära intressen, och att fascismen kunde växa sig stark just eftersom att arbetarrörelsen var försvagad av interna motsättningar, säger Per Leander och berättar vidare att han till en början hade tänkt sig en helt annan typ av bok.
– När jag började arbetet med boken så tänkte jag först göra ett bredare urval av Ture Nermans tal, från hela hans politiska liv och i olika ämnen. Men så började texterna som handlade om fascismen kännas som en röd tråd och jag valde att göra en sammanställning av just det materialet. Tyvärr är ju fascismen och nynazismen på framväxt igen i Sverige och Europa, så det kändes dessutom aktuellt. Antinazisten Ture Nerman förtjänar att bli ihågkommen och läsas igen.

Betyder det att det finns material till fler böcker?
– Det gör det definitivt. Det finns massor med tal och föredrag av Nerman i arkivet, om allt från svensk inrikespolitik och kampen för demokrati, till ryska revolutionen när det begav sig, och analyser av Sovjetunionens utveckling och kritik mot stalinismens framväxt. Och det finns tal om kultur, konst och litteratur. Ture Nerman var ju själv poet, vilket han kanske är mest ihågkommen för idag, trots allt, säger Per Leander och börjar nynna på Den vackraste visan om kärleken.
– Så ja, det kanske kan bli en bok till framöver med flera av Ture Nermans tal och föredrag. Men det beror kanske lite på hur stort intresset är för den första boken.

Carmen Sandiego

Den kommande boken

Förbeställ Ture Nerman – Brandtal mot nazismen redan nu för bara 150 kronor, inklusive frakt, genom att sätta in pengarna på PG: 78 19 17-0. Skriv ”Ture” i meddelandet, ditt namn och din adress, så kommer boken med posten färsk från tryckeriet senare i sommar.

Dela