Den amerikanska delstaten Alabama förbjuder aborter

Foto: William Murphy cc-by-sa

▶ Alabama inför den strängaste abortlagstiftningen i USA

▶ Olovliga aborter kan ge mellan 10 och 99 års fängelse

▶ Avgörandet ligger nu på federal nivå hos Högsta domstolen

Den republikanskt styrda amerikanska delstaten Alabama röstade på tisdagen för att införa landets hårdaste regler mot abort. Omröstningen i delstatssenaten var inte ens jämn. Lagförslaget om kriminalisering av aborter godkändes med hela 25 röster mot 6. Varken våldtäkt eller incest ska kunna anges som giltig orsak att avbryta en graviditet. Bara om moderns liv bedöms vara i fara ska aborter få genomföras.
Tidigare i veckan röstade även representanthuset i Alabama igenom lagförslaget med marginalen 74-3. Nu måste bara guvernören i Alabama, republikanen Kay Ivey, godkänna lagen, men hon är känd abortmotståndare så inget tyder på att hon inte kommer att göra det. Därefter träder lagen i kraft om sex månader. Sista ordet ligger dock hos USA:s högsta domstol.

Abortlagen i Alabama strider nämligen mot USA:s lagstiftning på federal nivå. Men Alabamalagen ingår i ett omfattande försök från flera konservativa delstater att få Högsta domstolen att

Guvernör Kay Ivey (R)
godkände abortlagen i Alabama.

ompröva domslutet Roe-Wade som 1973 slog fast att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv.
Högsta domstolen har i dag för första gånger på decennier en konservativ majoritet, efter att president Donald Trump tillsatt två nya domare, Neil Gorsuch och Brett Kavanaugh. Därför hoppas abortmotståndarna nu att Högsta domstolen ska riva upp Roe-Wade-lagen. Hittills har abortrestriktioner införts i 16 delstater i år, men ingen går så långt som Alabama där läkare som genomför aborter nu kommer riskera mellan tio och 99 års fängelse.

Lagförslaget som röstats igenom i Alabama heter ”Human Life Protection Act”, och i den kontroversiella lagtexten står det bland annat att tillåtelse av aborter är jämförbart med Hitlers och Stalins massmord. Den så kallade Pro-Life rörelsen har vuxit sig stark på många håll i USA den senaste tiden och stöds av president Donald Trump.

Många grupper protesterar också mot beslutet och ser det som en attack mot kvinnors rättigheter att bestämma över sin egen kropp, sin framtid och sin hälsovård. Delstaterna Georgia, Kentucky, Mississippi och Ohio har nyligen förbjudit aborter som utförs sex veckor in i graviditeten. Motiveringen var att fostrets hjärtslag kan upptäckas efter sex veckor, vilket sägs utgöra bevis på att fostret är en levande människa. Men kritikerna påpekar att många mödrar inte ens vet om att de är gravida efter en så kort tid.

Per Leander

Dela