Berlin: Uppror för bostäder

Foto: Uwe Hiksch cc-by-sa

▶ Tusentals demonstrerade i lördags

▶ Mot chockhöjda hyror och privata bolag

▶ Kräver att staden köper tillbaka lägenheter

I lördags fylldes Berlins gator av tusentals människor som demonstrerade mot ockerhyror och mot en bostadsmarknad som i hög grad kontrolleras av privata hyresvärdar. Det främsta kravet från demonst­ranterna och det nätverk av aktivister som organiserade demonstrationen, är att staden exproprierar över 200 000 lägenheter som sålts till stora privata hyresvärdar. Det har också startats en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning som skulle kunna tvinga staden att köpa tillbaka fastigheter från privata hyresvärdar som har fler än 3 000 lägenheter.
Rörelsen kallar sig “Expropriera Deutsche Wohnen”.
Deutsche Wohnen är den största privata hyresvärden i Berlin och företaget äger idag omkring 115000 lägenheter. Många av de fastigheter som Deutsche Wohnen har köpt av staden är stora hyreskaserner från kommunisttiden. En av demonstrationens organisatörer, Rouzbeh Taheri, säger till Reuters att de boendes erfarenheter av de privata hyresvärdarna är att de främst bryr sig om att tillgodose sina aktieägares intressen, inte hyresgästernas.
Demonstranterna menar också att den förändrade situationen på bostadsmarknaden även förändrar stadens karaktär.

Berlin har sedan 1990-talet blivit en stad dit konstnärer, musiker och studenter från hela Europa söker sig. Att hyra en lägenhet där har varit betydligt billigare än i andra europeiska städer. Idag hyr omkring 85 procent av berlinarna sina bostäder, enligt Reuters. Men det senaste årtiondet har cirka 40 000 människor flyttat till staden varje år. Det har lett till att hyrorna har fördubblats sedan 2008. Många människor har svårt att få ihop till hyran varje månad. Dessutom är bostadsbristen omfattande.
Senaten i Berlin uppskattar att det skulle kosta upp emot 36 miljarder euro att köpa tillbaka de fastigheter som har sålts till privata hyresvärdar. Socialdemokraterna, som sitter i ledningen för den koalition som styr staden, menar att det är bättre att lägga de pengarna på att bygga nya bostäder.
Demonstranterna har sex månader på sig att samla 20 000 namnunderskrifter för sitt folkomröstningsförslag, och till i febru­ari nästa år om de vill försöka samla 170 000 underskrifter för att tvinga fram en folkomröstning. En opinionsundersökning från februari i år visar att 44 procent av berlinarna vill återförstatliga lägenheterna.

Emma Lundström

Dela