Seger för Hambacherskogen

► Energibolaget vill fälla urskogen
► Domstol har satt stopp tills vidare
► Skogsförsvararna firar i skogen

Försvararna av urskogen Hambacher i västra Tyskland har vunnit en seger. Fredagen den 5 oktober meddelade en domstol i Münster att den behövde mer tid för att beakta ett miljöklagomål mot det tyska energibolaget RWE:s skogsfällning. Det innebär att RWE inte får fälla mer skog tills vidare. Beskedet fick tiotusentals människor att samlas på ett fält invid Hambacher dagen därpå. Stämningen var festivalartad, rapporterar brittiska Guardian. Många skanderade ”Hambi bleibt” – skogen stannar, det lyssnades på livemusik och hölls tal. Samlingen kan sägas vara en av de största antikolmanifestationerna någonsin.
Hambacherskogen var en gång i tiden en omfattande tolvtusenårig urskog. Idag finns bara en tiondel kvar. Detta beror på att RWE har utvecklat en gigantisk brunkolsgruva i området och hela tiden vill expandera. Brunkolet är en av de smutsigaste energikällorna och står för omkring en femtedel av Tysklands energiförsörjning. Det släpper ut ungefär 60 procent mer koldioxid än naturgas.

Men RWE har inte fått agera ostört. Sedan 2012 har hundratals miljöaktivister ockuperat de sista resterna av skogen. Hambacher, eller Hambi, har blivit en symbol för motståndet mot kolenergi i Tyskland, och i hela världen. När en omfattande polisinsats skulle avhysa de ockuperande aktivisterna i september, för att underlätta för företagets avverkning, ökade bara stödet för skogsförsvararna. RWE planerade att fälla hälften av de kvarvarande 200 hektaren skog. Nu får de vänta på domstolsbeslutet som kan dröja till 2020.
Många sätter nu sitt hopp till kolkommission som om någon månad ska lägga fram sitt förslag på hur Tyskland ska ersätta brunkolet med miljövänligare energislag. Nationen vill gärna uppfatta sig som grön, men har ingen möjlighet att nå klimatmålen om ingenting görs åt brunkolsutvinningen.

Emma Lundström

Dela