Nordkalk vägrar släppa greppet om Ojnareskogen

Ojnareskogen 2012. Foto: Gunnar Britse

Som väntat har nu det finska kalkindustriföretaget Nordkalk överklagat Mark- och miljö­överdomstolens dom till Högsta domstolen.
Det var tidigare i höstas som Mark- och miljööverdomstolen beslutade att neka bolaget tillstånd till stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Skogens försvarare firade beslutet i hopp om att sista ordet nu var sagt. Men Nordkalk har en tendens att vägra se verkligheten i vitögat. Företaget anser sig ha rätt att bryta kalk på norra Gotland, oavsett rättens beslut. Det ser sig också som illa behandlat och anser att det inte fått en rättvis rättegång. Detta eftersom den tidigare regeringen, under pågående rättsprocess, fattade beslut om att skydda det berörda området som Natura 2000.
I fredags, den 19 oktober, lämnade Nordkalk in sitt överklagande till Högsta domstolen. Företaget hoppas att domstolen ska upphäva Natura 2000-beslutet och fastställa den tidigare domen i den lägre rättsliga instansen mark- och miljödomstolen. Den domstolen gav nämligen bolaget tillstånd till stenbrytning.

Om Högsta domstolen bedömer att fallet kommer att vara vägledande för kommande rättsfall, så kommer Nordkalk att få sin vilja igenom. Hur domstolen sedan beslutar är en annan femma. Förhoppningen bland skogsförsvararna är att Högsta domstolen inte river upp Mark- och miljööverdomstolens dom i första taget och att naturskyddet, som är fastslaget på EU-nivå, ska gälla på riktigt.
Även bolaget SMA Minerals – som också nekades tillstånd till utökade brytningsplaner på norra Gotland – har överklagat Mark- och miljööverdomstolens beslut.

Emma Lundström

Dela