Striden om Hambacher – urskog eller brunkol?

Polis bereder väg för skogsmaskiner i det sista som är kvar av urskogen Hambacher i västra Tyskland. Foto: Hambacher Forst

► Kampen om den tyska skogen har pågått i sex år
► Energibolaget vill expandera brunkolsgruvan
► Aktivisterna värnar skogen, miljön och klimatet

Sedan 2012 har hundratals miljöaktivister ockuperat den sista tiondelen som finns kvar av den en gång så omfattande urskogen Hambacher i västra Tyskland. Nu kämpar dessa aktivister den sista striden om skogen när tysk polis försöker riva lägret och föra bort ockupanterna.
Skogen ligger alldeles invid en redan gigantisk brunkolsgruva som det tyska energibolaget RWE vill expandera ytterligare. I fjol producerade den befintliga gruvan så mycket som 38 miljoner ton brunkol. Brunkolet är en av de smutsigaste energikällorna och står för omkring en femtedel av Tysklands energiförsörjning. Det släpper ut ungefär 60 procent mer koldioxid än naturgas.
Att polisen väljer just detta tillfälle att försöka krossa ockupationen är kanske inte så konstigt. Det är nämligen bara några månader kvar till dess att den så kallade kolkommissionen ska presentera hur Tyskland ska kunna ersätta brunkolet med miljövänligare energislag. Ett uppdrag som kommissionen har fått av regeringen och vars förslag utgör en förutsättning för att Tyskland ska ha någon möjlighet att nå klimatmålen.
Det troliga är att bolaget känner hur det brinner i knutarna och vill påbörja exploateringen innan kommissionens miljövänligare strategi hamnar på dagordningen för regeringen.
Beslutet att låta utrymma protestlägret innan kommissionen har sagt sitt, kritiseras hårt av flera tyska miljöorganisationer. Aktivisterna får stöd av politiker från både vänsterpartiet Die Linke och miljöpartiet De Gröna.

Hambacher var i sitt ursprungliga skick en 12 000 år gammal skog med en rik biologisk mångfald. I den tiondel som finns kvar lever, enligt svenska Fältbiologerna, bland annat Bechsteins fladdermus som är strikt skyddad enligt det europeiska habitatdirektivet. Fältbiologerna understryker också det faktum att RWE fick sitt tillstånd på 70-talet, innan miljökonsekvensbeskrivningar blev obligatoriska vid varje prospektering. Därför har Förvaltningsdomstolen i Köln beslutat att företaget inte behöver göra någon sådan när det gäller brytningen som skulle innebära skogens upphörande.
Fältbiologerna står i solidaritet med ockupanterna i Hambacher och undrar på sin Facebooksida om det verkligen är ”rimligt att expandera kolgruvor överhuvudtaget när över 80 procent av jordens redan upphittade fossila tillgångar måste stanna i marken för att vi ska klara tvågradersmålet?”
På torsdagen i förra veckan samlades ett tusental personer för en fredlig demonstration i Hambachers utkant. Dagen därpå hade ett tiotal aktivister gripits i skogen. Ett 60-tal trädkojor hade rivits. Träd hade fällts.
Polisinsatsen i skogen beskrivs som en av de största i modern tid i delstaten Nordrhein-Westfalen. Den väntas pågå i flera veckor.

Emma Lundström

Dela