Göteborg: Delseger för marxistiska studenter

▶ Göta studentkår försökte utesluta kårförening på politiska grunder

▶ Stefan Kangas: ”högerpersoner på universitetet vill förbjuda oss”

 

Det började i maj när Kårföreningen Marxistiska Studenter vid Göteborgs Universitet kallades till Göta studentkårs fullmäktigesammanträde där deras status som kårförening skulle diskuteras. Motiveringen var att det under året ”har luftats en del kritik” och det överhängande hotet var en uteslutning ur kåren.
– När vi frågade vad kritiken handlade om så kom det fram att det handlade om att vi använt Lenin och revolutionära slagord på våra affischer, så det var på politisk grund, förklarar Stefan Kangas. Från Marxistiska Studenter.
Men på mötet hänvisades det både till brister i verksamhetsplanen och till föreningens politiska inriktning. Mötet meddelade till sist att beslutet om föreningens status skulle skjutas upp till 24 september och att Marxistiska Studenter innan dess skulle komma in med en mängd kompletteringar.
Göta studentkår är Sveriges näst största och innehåller flera politiska studentorganisationer såsom Liberala studenter och Fria moderata studentföreningen, som ger ut den djupt konservativa medlemstidningen ”Svensk linje”. Ändå var det bara Marxistiska studenter som förväntades komplettera sina styrdokument, trots att de inte haft några problem att godkännas de fyra föregående verksamhetsåren.

Föreningen fick i juni ett mejl som specificerar vilka kompletteringar som behövdes. Det visar sig då vara klargöranden av politisk art. Vad är föreningens ideologiska ståndpunkter och hur förhåller sig föreningen till nyckelfigurer under Sovjet-eran, huruvida föreningen ”aktivt förespråkar marxism” och huruvida föreningen säljer böcker som förespråkar marxism.
– Eftersom ifrågasättandet av föreningens status var så tydligt politiskt så svarade vi också med en politisk kampanj till försvar för marxisters rätt att organisera sig på universitetet, berättar Stefan Kangas.
Marxistiska studenter samlade in 450 namnunderskrifter för att få fortsätta vara en kårförening.
Ett upprop skapades också som 46 akademiker från både Göteborgs universitet och från andra delar av landet undertecknade.
– Det var många som reagerade starkt när de hörde vad som hänt, förklarar Stefan.
Studentföreningen organiserade också två öppna möten där det talades både generellr om vad marxism är och mer specifikt om kampanjen mot föreningen.

Stefan Kangas.

Den12 september lade kårstyrelsen slutligen fram ett förslag om att Marxistiska Studenter skulle uteslutas och då hade en mängd nya punkter tillkommit, och det handlade plötsligt om en massa regelbrott som skulle ha skett. Men kårens revisor gick igenom punkterna och kom fram till att det inte förekommit några regelbrott.
– På själva mötet i måndags så sa vi att om det inte handlar om politik utan om regelbrott, då måste ju ni konkretisera vad det gäller för typ av regelbrott – och det lyckades de inte riktigt göra. Det mest konkreta var att någon gått ut och tagit en cigarett när vi hållit ett bokbord på kårens välkomstmässa, och då samtidigt hållit i vårt material fast reglerna säger att man skall vara vid bordet när man sprider materialet, så det var ju bara smådetaljer till slut, konstaterar Stefan.

Kårledningen valde ändå att föreslå bordläggande av beslutet om studentföreningens status så att det kunde utredas mer ingående, men röstades ner.
I och med att detta är en av de största studentkårerna så hade det kunnat få väldiga följder om kåren gått vidare med ärendet och slagit fast att Marxistiska Studenters verksamhet inte var förenlig med kårens värderingar.
– Men genom kampanjen så lyckades vi försvara Marxistiska Studenters rätt att existera som en kårförening, med vår politiska grund och utan att behöva överge några idéer. Det var en viktig seger.

Trots segern vill Stefan Kangas höja ett varnande finger:
– Det finns helt uppenbart krafter på universitetet, högerkrafter, som har drivit på det här från första början och fört fram anonym kritik och hänvisat till att de känner obehag för att vi haft Marx och Lenin på bokbord och så vidare. Det är ingen som vågat säga det öppet och bemött oss i diskussion utan de har istället ropat på förbud.
De här personerna finns ju kvar och de är säkert beredda på att försöka igen. I så fall kommer vi att svara på det. Vi kommer inte acceptera politisk censur, avslutar Stefan Kangas

Johannes Jensen

Dela