”Förstatliga Danske Bank!”

Pelle Dragsted sitter i Folketinget för Enhetslistan Foto: Nadia Fryd

▶ Skandalen avslöjar de privata ägarnas korruption

▶ Pelle Dragsted: ”Samhället måste ta över verksamheten”

▶ En folkrörelse kan ställa kravet om nationalisering

 

”Förstatliga Danske Bank!” Det kräver organisationen Socialistisk Arbejderpolitik, som ingår i det rödgröna partiet Enhetslistan, efter det senaste avslöjandet om att banken har gjort sig skyldig till omfattande internationell penningtvätt. Pengatvätten tros ha pågått systematiskt i över tio års tid och ska ha omfattat runt 2 000 miljarder kronor.
– Nu får det vara nog. Om Danske Bank fälls för kriminell verksamhet anser vi att banken inte ska få fortsätta att drivas privat, då den utgör en så viktig del av vår samhällsfunktion, utan att samhället måste ta över verksamheten, säger Pelle Dragsted som är folketingsledamot för Enhetslistan till Jyllands Posten.

Till saken hör också att Danske Bank fick stora statliga bidrag under finanskrisen 2008, och därmed räddades undan konkursen av skattebetalarna.
– Den var huvudskurken under finanskrisen och har de senaste åren kraftigt ökat sina avgifter för kunderna, för att betala ut stora summor till sina aktieägare, säger Pelle Dragsted som menar att Danske Bank har missbrukat det förtroende som man fick från samhället då banken räddades för tio år sedan.

Under veckans debatter i folketinget har Pelle Dragsted och andra representanter för Socialistisk Arbejderpolitik pekat på att det faktiskt går att nationalisera Danske Bank enligt gällande dansk lagstiftning. Det behövs därför inte genomföras några lagändringar.
Samtidigt är de inte så naiva att de tror att den borgerliga regeringen i Danmark kommer att gå med på en sådan nationalisering, och menar därför att det behövs en folkrörelse som ställer detta krav för att det ska bli framgångsrikt.
”Hur legitimt det än må vara, så skulle ett förstatligande inte bara ses som ett frontalangrepp mot Danske Bank, utan mot hela den finansiella institutionen och mot allt som anses heligt av den danska överklassen. En snabb titt på bankens styrelse visar vilka nära band Danske Bank har med ett stort antal danska och skandinaviska företag”, skriver Socialistisk Arbejderpolitik i ett pressmeddelande.

”Alla formella och informella nätverk inom borgerligheten skulle förenas för att sätta stopp för ett förstatligande, och om det ändå blev av skulle de försöka sabotera beslutet, till exempel genom att flytta över bankens resurser innan nationaliseringen äger rum”, skriver de vidare i pressmeddelandet:
”Därför kräver en nationalisering av Danske Bank, även om den fälls för pengatvätt, att vi skapar en bred folklig rörelse tillsammans med fackföreningar och andra organisationer, för att det ska kunna genomföras. Bara en sådan kraft skulle kunna tvinga regeringen och parlamentet att ta över Danske Bank och sätta stopp för alla försök att sabotera beslutet”.

Vidare menar man att det är viktigt att en förstatligad bank blir en institution som är öppen för insyn och använder sitt kapital till att investera i sociala och arbetsskapande projekt och för en grön klimatomställning.
”Kravet på en nationalisering av Danske Bank har alla möjligheter att samla en folklig rörelse. Den kan bygga på såväl den aktuella ilskan mot Danske Bank, som det allmänna missnöjet med de nuvarande finansiella institutionerna. En sådan rörelse kan samla många grupper i samhället, som är missnöjda med hur överklassen berikar sig själva på det övriga samhällets bekostnad”, skriver man i pressmeddelandet och nämner Occupy Wall Street-rörelsen som exempel.
I nuläget är det dock bara Socialistisk Arbejderpolitik som driver frågan om att nationalisera Danske Bank, man har inte fått med sig hela Enhetslistan bakom kravet.

Per Leander

Dela