Nytt internationalistiskt initiativ kommer till Sverige

Bild från det internationella DeGrowth-mötet i Leipzig 2014. Foto: Eva Mahnke

▶ ”Norden i rörelse”-möte hålls i Malmö

▶ Vill stärka systemkritiskt folkrörelsesamarbete

▶ Uppföljning till ”Europe in movement – Barcelona”

 

Sista helgen i augusti anordnas mötet ”Norden i rörelse” på Kvarnby Folkhögskola i Malmö. Norden i rörelse är ett regionalt uppföljningsmöte efter europeiska mötet Europe in movement som hölls i Barcelona.
– Det är värdefullt att ett globalt initiativ som vuxit fram ur en fastare organisering bland folkrörelser i Syd nu kommer till Sverige och Norden, säger Tord Björk från Jordens Vänner i Skåne, en av initiativtagarna till Norden i rörelse-mötet i Malmö.
Mötet i Malmö läggs i anslutning till internationella Degrowthmötet som också hålls i Malmö 21-25 augusti där Nord-Syd samarbete är ett centralt tema.
– Det är viktigt att inte internationellt samarbete stannar vid fördelningspolitiska frågor, utan att också civilisationskritik och kritik av tillväxten med ekologiska insikter är centrala, menar Tord Björk.

På Norden i rörelse-mötet deltar aktivister från Danmark, Finland, Norge, Ryssland och Sverige samt baskiska Leire Azkargorta från europeiska sekretariatet för International Peoples’ Assembly (IPA). IPA är ett nytt internationalistiskt initiativ som vuxit fram i samarbete mellan folkrörelser och partier som kom till Europa med hjälp av Podemos på mötet Europe in movement i Barcelona i januari i år. I Afrika deltar rörelser i 33 länder, i arabvärlden 11 länder och rörelser i hela Latinamerika och även i Sydasien. IPA arbetar för miljö, solidaritet, fred och ett jämlikt samhälle mot den rådande utvecklingsmodellen, klassförtryck, kapitalism, militarism, rasism och patriarkat. Tanken är att ett fastare samarbete med sekretariat och skola i varje världsdel ska växa fram vilket redan finns i Tunis för arabvärlden, Lusaka för Afrika och Sao Paulo för Latinamerika.

Fyra teman tas upp: fackliga och sociala rättigheter, naturförvaltning och matsuveränitet, militarisering och fred samt alternativ till EU och internationella handelsavtal. Inför mötet har en samling av upprop från Norden till handling inom dessa områden tagits fram kring frågor som demonstration mot NATO-övningen i Norge med svenskt och finskt deltagande i oktober, bostadskrisen, böndernas roll i den civila beredskapen aktualiserad genom årets torka och motstånd mot utökning av EES avtalet och EU:s överstatliga regelverk inom energi och skogsbruk. Även stärkande av nordiskt samarbete mellan folkrörelser genom start av nyhetsbrev eller folkbildning tas upp.

Ett globalt möte förbereds i Venezuela i februari nästa år med 200 delegater från Europa och resten av världen i proportion till befolkningsantal. En pådrivande kraft i det internationella samarbetet är bonderörelsen Via Campesina och inte minst de jordlösas rörelse MST i Brasilien som ser försvaret av Venezuela som viktigt. Även andra internationella initiativ kommer tas upp på mötet Norden i rörelse, som nyuppvaknandet inom sociala forumrörelsen med tematiskt World Social Forum om migration i Mexiko i november, och politiseringen av Degrowth­rörelsen som manifesteras 25 augusti genom demonstrationen Malmö för rättvisa där Degrowth­mötet och Norden i rörelse deltar.

Marco Jamil Espvall

 

 

■ Norden i rörelse
Datum: 25-26
augusti Plats: Kvarnby folkhögskola, Malmö.
Ingen deltagaravgift.
Mötets syfte är att stärka ett systemkritiskt folkrörelsesamarbete i Norden, samt bidra med ett nordiskt perspektiv till samarbetet med övriga Europa och andra kontinenter.
Anmälan till: tord.bjork (at) gmail.com /Jordens Vänner Skåne

Dela