I skenet av brinnande skogar

▶Trump och Putin fossilindustrins spjutspetsar
▶Rovkapitalismens dörrvakter
▶Global omställning krävs

Nej, det ruggigaste var inte att Trump underlät att sätta press på Putin om rysk valpåverkan. Eller att han beskyllde den tidigare amerikanska administrationen för de dåliga relationerna. Inte heller att han vägrade behandla frågan om det lägliga amerikanska åtalet mot ryska GRU-agenter. Eller misstanken att USAs president själv skulle varit rysk agent, torgförd av bland andra svenska Dagens Nyheters favorithök Michail Winiarski (DN 16/7).

Det mest skrämmande men förstås väntade är att de båda världsledarnas dagordning var sopren från tidens övergripande överlevnadsfråga, klimatet. Vi vet inte vad som sades om kärnvapen eller Syrien, men förväntar oss inget uppmuntrande. Men i dagar av ökande klimatchocker, med förbrännande hetta, smältande Arktis och tinande permafrost, med uttorkad odlingsmark, försörjningskollapser och klimatflyktingar i miljoner utgör de båda stormaktsledarna spjutspetsen av klimatförnekelse och fossilkapitalism.

Som världsföreträdare för alltifrån Texaco till Gazprom med den globala fossilindustrins mäktiga kapitalintressen som uppdragsgivare driver de hänsynslöst utvecklingen djupare in i ekokatastrofens tidevarv.

Klimatforskarna brukar vara noga med att skilja mellan vädervariationer och klimatförändring. Ändå kan få undvika att tala om den nuvarande extremperioden som ett förebud om vad som komma skall vid fortsatt uppvärmning. Ja, om den nya normalitet vi har att möta och göra allt för att dämma upp.

Ett helt annat förhållande mellan mänskligheten och miljön är akut nödvändigt. Detta nya förhållande, baserat på omsorg om både människor och miljö, kan inte bara vara resultatet av individuella förändringar av beteendet. Istället krävs en strukturell förändring i förhållandet mellan människor: en total och global utradering av kapitalism som sätt att organisera produktion och socialt liv. Denna totala utradering är ett nödvändigt villkor för en förnuftig, ekonomisk och varsam skötsel av relationen mellan mänskligheten och resten av naturen. Vetenskap och teknologi kan möjliggöra en sådan skötsel men bara på villkor att deras utveckling inte är underordnad den kapitalistiska profitens diktat.

Grön kapitalism och Parisavtal befriar oss inte från miljöförstöringen i allmänhet eller klimatförnekelsens faror i synnerhet. Alternativet kan bara komma från en världsomfattande politik som tillgodoser verkliga mänskliga behov. Dessa bestäms inte av marknaden utan genom demokratiska diskussioner som tillåter människor att ta sitt öde i sina egna händer, befriade från marknadens alienation. Det kommer att bryta den opersonliga produktivistiska logik som är typisk för kapitalismen.

Demokratiskt styrd hushållning för global omställning och försörjning står på den framtidsport som måste tvingas upp för vår arts överlevnad och välfärd. Här måste mänsklighetens alla progressiva krafter förenas för att bana ny väg bortom den forna stalinismens och nutida kapitalismens återvändsgränder. Trump och Putin – fullpumpade av rovkapitalismens anabola steroider – tillhör denna ordnings personifierade och skamlösa dörrvakter.

Häri ligger det ruggigaste. I förlängningen av deras projekt tätnar det samhällsmörker som ackompanjeras av högerytterns stöveltramp i skenet av brinnande skogar.

Dela