Hamnarbetarförbundet vägrar låta sig provoceras

Hamn4ans Erik Helgeson på onsdagens presskonferens. Foto: Johannes Jensen

►Arbetsgivarorganisationen bryter all kontakt med Hamnarbetarförbundet

►Beslut att stänga ute skyddsombud innebär risk för liv och hälsa

►Hamnarbetarförbundet öppet för samgående med Transport, men på lika villkor

 

På onsdagen höll Hamnarbetarförbundet presskonferens i Göteborg angående den senaste utvecklingen i den långdragna hamnkonflikten. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har nu nämligen förklarat att all samverkan mellan arbetsgivaren och Hamnförbundet kommer att avslutas från och med 1 april. Det innebär bland annat att Hamnarbetarförbundet inte längre kommer att kallas till förhandlingar, att valda skyddsombud utestängs från arbetsmiljöarbetet, att företrädare fråntas rätten till facklig tid, och att lokalavdelningar vräks från sina facklokaler.
– I stora drag ser vi det här som en provokation, som syftar till att få fram en reaktion, möjligtvis för att få en konfliktsituation som kan rama in regeringens strejkrätts-utredning. Men i dagsläget tänker vi inte vidta några stridsåtgärder, det finns ingen anledning att låta motparten bestämma hur och var vi slåss för att bli en fullvärdig avtalspartner i den här branschen, sa Erik Helgeson från Hamn4an på presskonferensen.
– Det troligaste i närtid är snarare att det blir arbetsgivaren som lockoutar Hamnarbetarförbundet, så som APM-Terminals gjorde förra sommaren, trodde han.

Erik Helgeson menade att det var oansvarigt av arbetsgivaren att stänga ute alla skyddsombud. Därmed hindras nu de cirka 100 skyddsombuden som tillhör Hamnarbetarförbundet över hela landet från att fortsätta med sitt arbete.
– Hamnarbetarförbundet har funnits sedan 1972, under alla konflikter och alla motsättningar vi haft, med arbetsgivare och gentemot Transport, så har det funnits en princip och det är att vi inte slåss inom skyddsorganisationer. Arbetsmiljöarbetet ska inte hotas av prestige eller sekterism, det är en alldeles för viktig fråga för att hantera på det sättet, sa Erik Helgeson och fortsatte:
– Så det här är något alldeles nytt i arbetsgivarorganisationens agerande. Utestängda har vi varit förut, bojkottade, man har dragit in vår fackliga tid tidigare. Men just det här agerandet att man slänger ut våra skyddsombud och därmed bakbinder både oss och sig själva i det förebyggande skyddsarbetet är nytt, och det bedömer vi som både väldigt oansvarigt och extremt riskfyllt.

Han nämnde som exempel att en ung arbetare i Oxelösunds hamn omkom i en arbetsplats­olycka så sent som i lördags den 17 mars, som exempel på hur farligt arbetet i hamnarna kan vara.
– Vill man välja den här vägen och kriga mot Hamnarbetarförbundet och isolera oss, så okej, det ligger inom spelets regler. Men arbetsmiljölagen är inte utformad för en situation där det finns ett fackförbund som tecknat kollektivavtal, medan medarbetarna tillhör ett annat. Den situation som råder i hamnarna är unik, och det finns ingen anledning att föra krig eller utöva påtryckningar genom att skada skyddsarbetet, sa Erik Helgeson.
– Eftersatt arbetsmiljöarbete, eftersatta förebyggande åtgärder kommer leda till många fler olyckor, kommer att leda till många fler akuta ingripanden, och det gynnar ingen.

En annan aktuell fråga som togs upp på presskonferensen var de samtal som Hamnarbetarförbundet har fört med LO och Transports förbundsstyrelse, för att försöka hitta en väg framåt. Hamnarbetarförbundet förklarade att man vill ha ett kollektivavtal med Sveriges Hamnar för fredsplikt, och ingå ett samarbetsavtal med Transport, där de båda förbunden gentemot arbetsgivarsidan kan utgöra en förhandlingskartell, samt att man är beredda att underkasta sig en oberoende tredje part som skiljeman i de situationer som eventuellt uppstår där det råder oenighet mellan fackförbunden.
– Vi är också beredda att fortsätta diskutera med Transport frågan om samgående som slutmål. Våra huvudsakliga invändningar så som förslaget ser ut nu, är att det ställs krav på att Hamnarbetarförbundet ska underordnas Transport genom att det tecknas ett hängavtal. De ställer också krav på att Hamnarbetarförbundet ska upplösa sig själva, och det ser vi tyvärr som någonting vi inte kan acceptera, förklarade Erik Helgeson.
– Vår utgångspunkt är att ett avtalssamarbete måste bygga på två jämbördiga parter. Vi är beredda att fortsätta diskutera ett ingående eller samgående med Transport, förutsatt att vi kan behålla vitala delar av det som gör Hamnarbetarförbundet unikt, det vill säga vår medlemsdemokrati och vår organisationsmodell. Vi tänker inte förbehållslöst gå in i Transports befintliga struktur kring ombudsmän och förbundsledning, utan vill kunna fortsätta med beslutande medlemsomröstningar så som vi har nu.

Per Leander

Dela