”Ekosocialismen är grunden” – Peter Widén om Fjärde Internationalens världskongress 2018

Peter Widén

Fjärde internationalen, världsrörelsen som grundades av den landsflyktige ryske revolutionsledaren Lev Trotskij och dennes antistalinistiska internationella vänsteropposition 1938, håller världskongress i mars nästa år. Runt om i världen samlas därför socialister och aktivister för att inför kongressen diskutera världssituationen och uppgifterna för arbetar- och befrielserörelser i olika länder. I Filippinernas övärld, bland textilarbetare i Bangladesh, polska demokrater och spanska antikapitalister, amerikanska aktivister, syriska revolutionärer och kinesiska oppositionella utvärderas erfarenheter och debatteras möjligheterna av kamp för demokrati och socialism. Även här i Sverige förbereder socialister världskongressen. Internationalen fick en pratstund med Peter Widén, pensionerad Volvoarbetare i Eskilstuna.

Peter, vad betyder världskongressen för dig och kanske dina kamrater i Eskilstuna?
– Den kommer att behandla en rad resolutioner och rapporter som bestämmer hur Fjärde Internationalen ser på världen och vad vi vill göra.
En av resolutionerna handlar om att det är absolut nödvändigt att ställa om samhället för att motarbeta klimatkatastrofen och andra allvarliga miljöproblem. Det är livsviktigt att vi förstärker vår rörelses karaktär som ”eko-socialistisk” och precisera vilka förändringar som krävs.
En resolution om geopolitik och maktkamp i världen är också viktig för att förstå kampen mellan till exempel den etablerade USA- och EU-imperialismen och de nya imperialistmakterna Kina och Ryssland.
Och diskussionen om hur vi bygger vår organisation i framtiden är naturligtvis av oerhörd vikt för hur vi på bästa sätt kan bidra till kampen mot de här imperialistmakterna och kämpa för en nödvändig samhällsförändring.

Har du själv erfarenhet av tidigare världskongresser och möten i Fjärde internationalen? Berätta lite om intryck från världsrörelsen som särskilt intresserat och påverkat dig?
– Jag har deltagit på en världskongress i början på 90-talet. Det var samtidigt som första Irakkriget och samtidigt som fundamentalisterna i Algeriet började sin offensiv. Jag kommer ihåg de algeriska kamraterna (samtliga var kvinnor) när de beskrev vad de stod inför. På kongressen fördes också en debatt om lärdomarna av kampen i Centralamerika. En ny organisation från Sri Lanka anslöt sig under kongressen. Och jag träffade för första gången den nu bortgångne gruvarbetarledaren Felipe Vasques från Bolivia.
Att under verkligt demokratiska former få diskutera med människor från alla kontinenter är en erfarenhet som betyder mycket.

Vilka ser du som de viktigaste politiska frågorna att diskutera på den här kongressen? Ja, vad vill du själv helst diskutera?
– Eko-resolutionen och den om det geopolitiska världsläget är givetvis grunden. Men hur vi ska bygga vår rörelse i kampen är kanske den klurigaste frågan och den som jag känner kräver det mesta tankearbetet just nu.

Vad kan vi i Sverige främst ta till oss idag från Fjärde internationalen och vad kan vi bidra med?
– Fjärde internationalen grundades för snart åttio år sedan av de inom den kommunistiska rörelsen som motsatte sig stalinismen. Alla de här åren i opposition mot kapitalism och stalinism är något som vi bör vara stolta över. Och som också gett oss en rik skatt av erfarenheter. Bara den saken, att vår rörelse envist menat att det behövs en organisation över nationsgränserna medan andra socialister nöjt sig med att bygga sin organisation i sitt eget land, är en avgörande skillnad. En viktig sak är att diskussioner som bygger på erfarenheter från många länder ger en mycket större möjlighet att förstå världen och klasskampens alla aspekter. Där kan vi i den svenska sektionen bidra med vår bit.

Slutligen, Peter, dina förhoppningar på världskongressen och Fjärde internationalen. Hur kan världsrörelsen som 2018 har hela åttio år på nacken ännu ha betydelse?
– Jag hoppas att vi får en bra diskussion om hur vi kan bygga vår rörelse. När det gäller Fjärde internationalens betydelse så är vi fullt medvetna om att vi är långt ifrån den verkliga arbetarinternational som vi vill se. Vi är ett litet internationellt nätverk av något tiotusental socialister globalt med bakgrund i kampen mot kapitalism, imperialism och stalinism. Men det vore mycket sämre om detta nätverk inte fanns. Med Fjärde internationalen kan vi i internationell skala kämpa för att tillsammans med andra så småningom nå fram till den verkliga arbetarinternational som kan utmana det destruktiva kapitalistiska system vi idag lever i.

Håkan Blomqvist

Dela