Beslutet att skydda naturen står fast

Ojnareskogen 2012. Foto: Gunnar Britse


I tisdags kom ett glädjande besked för alla som kämpat och kämpar för Ojnareskogen och sjön Bästeträsk på norra Gotland. Då meddelade Högsta domstolen att den inte kommer att pröva gruvbolaget SMA Minerals ansökan om att få bryta djupare i det befintliga kalkbrottet vid Stucks i Bunge. Domstolen anser inte att det finns några skäl till att pröva målet i högsta instans. Detta innebär att Mark- och miljööverdomstolens beslut står fast. Vilket i sin tur betyder att SMA Mineral inte får spränga djupare i det befintliga brottet, eftersom det skulle innebära för stora risker för det intilliggande Natura 2000-området Bästeträsk.

Naturligtvis är SMA:s platschef i Bunge, Tomas Mårtensson, besviken. Men hans besvikelse väger lätt i jämförelse med att grundvattnet och naturen i Natura 2000-området skyddas. Förhoppningsvis innebär Högsta domstolens besked att SMA inte heller kommer att få utvidga kalkbrottet vid Stucks. Ansökan om en utvidgning ligger för närvarande hos Mark- och miljööverdomstolen.

Emma Lundström

Dela