Märklig debatt om Bostadens utförsäljning i Umeå

Carlshem, Umeå, Foto: Emma Lundström

Jag har följt debatten om förslaget att sälja AB Bostadens 1 601 lägenheter. Då har det också varit intressant att följa de två sammanträdena i kommunfullmäktige då frågan diskuterats. Efter att ha läst förvaltningsrättens dom i ärendet kan jag konstatera att kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg (S), kommunalrådet Anders Ågren (M) och Bostadens ordförande, Bernt Andersson med flera, inte har förstått vad som stod i domen, eller att de medvetet undanhåller fakta. Båda möjligheterna är lika illa.
Dessa personer upprepade gång på gång att förvaltningsrättens dom innebär att rätten bedömt att allt har gått rätt till förutom att ärendet rubricerades fel i kunggörelsen inför kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni i år. Det är en missuppfattning. Efter all debatt och med tanke på de poster de innehar är det beklagligt att de i kommunfull­mäktige fortsätter att sprida dessa osakligheter.

Saken är den att förvaltningsrätten utifrån kommunallagen inte har granskat hela processen utan endast prövat ”beredningens omfattning och identitet”. Däremot kan domstolen ”inte pröva beredningens kvalitet och allsidighet”: ”Det ankommer på kommunfullmäktige att avgöra om beredningen sakligt sett ger tillräckligt underlag för beslut.”
Om således en beredning har varit undermålig, vilket med vissa objektiva fakta kan bevisas, så spelar det ingen roll. Det är den politiska majoriteten som beslutar om beredningen varit tillräcklig.
Så om man påstår att allt har gått rätt och demokratiskt till, förutom rubriksättningen, så är detta inte förvaltningsrättens bedömning. Rätten har helt enkelt inte tagit ställning till alla frågor som fanns med i de överklaganden som gjorts gällande i den kommunala beredningen. Inte heller har man tagit ställning till frågor som rör eventuellt brott mot aktiebolagslagen.

En annan lika märklig ståndpunkt har envist upprepats vid båda sammanträdena. Man menar att försäljningen varit känd, eftersom man har diskuterat den i flera år.
Ja, en eventuell försäljning ansågs kanske bli nödvändig. Ändå blev svaret från sossarna, i en interpellation i augusti 2016, att det inte var aktuellt med en försäljning. Ett ärligare svar hade varit att frågan är aktuell, men att inget konkret beslut tagits. Att diskutera en eventuell försäljning kan ju inte heller leda till att bolagsstyrelsen inte behöver informeras i förväg när man skriver på ett aktieöverlåtelseavtal med privata Heim­staden. Det är ingen bagatell som Bernt Andersson försökte få det till. Dessa brister i beredningen kommer att granskas i de polisanmälningar som gjorts om brott mot aktiebolagslagen.
Att borgerliga partier vill privatisera offentligt ägande och verksamhet är ingen nyhet. Men när Socialdemokraterna i Umeå – som alltså i förra valrörelsen lovade att inte sälja Bostadens lägenheter – nu ändå genomför försäljningen genom ett hemlighetsmakeri som närmast kan beskrivas som en kupp, och fortsätter att tycka att det skötts bra förutom en felaktig rubriksättning, då är det illa.

Per-Olof Balkedal

Dela