”Låt en oberoende socialist vara med på V:s vallista”

► SP:s Håkan Blomqvist vill ställa upp i riksdagsvalet 2018

”Genom att öppna vallistorna för kandidater utanför Vänsterpartiet skulle bredare grupper av aktivister på olika områden kunna engageras. Som ett led i det – och kanske som en dörröppnare för flera – föreslår vi att Håkan Blomqvist förs upp på framträdande plats på Vänsterpartiets riksdagslista som ’oberoende socialist’.”

Det skriver Socialistiska Partiet i Stockholm till Vänsterpartiet inför stundande valkonferenser som

Håkan Blomqvist

fastställer kandidatlistorna inför 2018. Bakgrunden är, menar socialis­terna, den pågående högeroffensiven i Sverige och internationellt. ”Till försvar för demokrati, välfärd och solidariska samhällslösningar bör alla vänsterkrafter göra gemensam sak. Valet 2018 ställer den uppgiften på sin spets”, hävdar förslaget och fortsätter:
”Inspirerad av rörelserna för Corbyn och Sanders liksom Podemos i Spanien och andra vänstersamlingar bör även svensk vänster kunna följa exemplen och bredda sin uppslutning. Vänsterpartiets kampanjfokus mot vinstplund­ring av välfärden och för jämlikhetslösningar är en bra grund för det. Men även fredsaktivister mot kärnvapen och NATO-anslutning liksom klimatrörelsen och #Metoo-rebeller, bör känna att vänsterkampanjen är deras.”
Socialistiska Partiet har som bekant under senare år diskuterat samarbeten med Vänsterpartiet, inklusive att ingå som en tendens under gemensamt tak. Förra årets V-kongress beslutade emellertid att inte godta organiserade politiska tendenser. Däremot har V:s företrädare lyft fram möjligheten för SP:are att kandidera som ”oberoende socialister” på Vänsterpartiets vallistor, så som har skett tidigare.

Det är mot den bakgrunden socialisterna ställer förslaget om att föra upp Håkan Blomqvist, framträdande medlem i Socialistiska Partiet, på en riksdagslista. ”Håkan behöver kanske inte någon närmare presentation”, skriver förslagsställarna, han ”har under lång tid spelat en framträdande roll i olika sociala rörelser i Stockholm och är aktiv inom Rött Forum som samlar aktivister från olika miljöer. Ni har hört honom tala vid otaliga demonstrationer och evenemang, mot rasism, fascism och antisemitism, för välfärdsförsvar och internationell solidaritet. Som välkänd historiker med arbetarrörelsen i fokus är han en efterfrågad föreläsare, inte minst hos Vänsterpartiet och inom fackföreningsrörelsen.”

Socialisterna framställer sig inte som en stor organisation men har, framhåller de, efter nära femtio år omfattande politiska och organisatoriska erfarenheter, inte minst i sociala rörelser liksom bra kontaktytor med andra delar av vänstern och folkrörelser. Veckotidningen Internationalen, med tidskrifterna Röda Rummet och Tidsignal, når regelbundet ut till några tusen människor. Så en ledande SP:are som oberoende kandidat på valsedeln skulle kunna bidra till att fler grupper och aktiva sökte sig samman kring en breddad vänsterkampanj i valrörelsen 2018, skriver socialisterna med hopp om positivt svar och på en breddad och aktiv vänsterrörelse ”såväl i vardagen som i valkampanjen”.

Per Leander

Dela