Nobelkommittén visar vägen: förbjud kärnvapen!

Ledaren # 41 2017

►Vi måste sätta press på Sverige att ratificera konventionen om ett förbud

► Fredspriset har oväntat ökat våra chanser att uppnå detta

Den norska Nobelkommittén beslutade att ge den Internationella Kampanjen för avskaffande av Kärnvapen, ICAN, årets Fredspris. Det är bra. ICAN, som bildades 2007, har varit drivande bakom förslaget att förbjuda kärnvapen. 122 FN-medlemmar ställt sig bakom förslaget som nu ska ratificeras. Ingen av de 9 kärnvapenmakterna (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Israel, Pakistan, Indien, Kina och Nordkorea) har ställt sig bakom förslaget till konvention.
Sverige har ännu inte ratificerat och nu krävs det kamp för att tvinga regeringen till detta. Hur kan det vara så när Sverige redan ställt sig bakom förslaget? Jo, president Trumps administration har skickat ett brev till försvarsminister Peter Hultqvist och förklarat det ytterst olämpliga i en svensk ratificering. Skulle Sverige skriva under blir det inga övningar av Auroratyp i framtiden. För Hultqvist är det militära samarbetet med NATO och framförallt USA det absolut viktigaste. Hultqvist har förklarat att man ska analysera frågan. De flesta bedömare anser att Hultqvist och hans meningsfränder enbart försöker köpa sig tid för att hitta ett sätt att förhindra en svensk ratificering. Borgerliga opinionsbildare har rasat mot förslaget till konvention. Samtidigt finns det folk även inom regeringspartierna som är för att Sverige skriver under.

För varje människa med sans och vett står det nu klart att en furiös kampanj för att få fram ett undertecknande från svensk sida är nödvändig. Kärnvapen är enbart till för att massakrera och terrorisera. Ett vapen direkt riktat mot civilbefolkningen. Och ett vapen som hotar hela mänskligheten. Socialistiska Partiet kommer att göra vad vi förmår för att stödja och stärka kampen för en svensk ratificering.
Men det finns de som med näbbar och klor försöker förhindra en svensk ratificering. Dagens Nyheter publicerade i veckan en intervju med en sådan person
James Townsend jobbar på tankesmedjan CNAS. Han ser sig som en Sverigevän. Han vill inte att Sverige ska tillbaka till den politik som rådde under Olof Palme. James Townsend upprätthöll fram till Januari i år tjänsten som politiskt tillsatt statssekreterare hos Pentagon med inriktning på Europa och NATO. Han jobbade från 1990 på Pentagon med nordiska frågor.

Nu har alltså Internationella Kampanjen för att Avskaffa Kärnvapen (ICAN) tilldelats Norska nobelkommitténs fredspris. ICAN har genom sitt arbete som vi ovan beskrivit fått 122 länder i FN att ställa sig bakom en konvention för att olagligförklara kärnvapen. Townsend tycker inte att Sverige ska ratificera konventionen om förbud av kärnvapen. I en intervju i Dagens Nyheter lägger han fram sina råd.
”Sverige har kommit långt sedan Olof Palmes dagar. Man har integrerat sig själv i EU, med sina nordiska grannar och med NATO” tycker James, och fortsätter: ”Det skulle vara en svart dag om Sverige skrev på (konventionen mot kärnvapen, min anm.) Ert rykte och er trovärdighet i andra länders ögon kommer att skadas och det vore ett svårt bakslag i vår syn på Sverige som pragmatiskt och förnuftigt när det gäller säkerhet och försvar”.
Och Townsend vet att den svenska regeringen är splittrad. Den svenska utrikesministern Margot Wallström är för att skriva på. James Townsend kallar det för en ”reflexartad reaktion” och ”att Sverige skulle underteckna ett sådant här fördrag är något man kunnat förvänta sig för 30-35 år sedan. Då drevs politiken av naivitet och ideologiska motiv.”

Townsend vet att försvarsminister Hultkvist gör allt för att förhala och förhindra en svensk underskrift. Och han vet vilka knappar han ska trycka på. För att riktigt öka Hultkvists motivation förklara han i DN-intervjun att konkurrensen mellan olika länder är hård i Washington och fortsätter: ” I den hackordningen skulle Sverige inte längre vara främst och stå skuldra med skuldra med våra allierade, utan hamna långt bak i kön-som det var tidigare”.
James Townsend vet hur han ska lägga sin ord. Han vet att Peter Hultkvist tycker mycket om att stå längst fram och få beröm av US-amerikanska generaler och politiker. Han har som vi andra sett hur ministern pöser när han fått frottera sig med US-amerikanskt ledargarnityr.

Townsends påpekanden om att han kan förflyttas längre bak i kön, mycket längre, kommer att snurra i huvudet på Hultkvist när han ska manövrera sig genom det dilemma som ICAN, Wallström och kärnvapenmotståndare skapat. Vi kommer att se honom vrida sig som en mask under intervjuerna och svettas. Det kommer att vara James Townsends varningar som surrar i hans bakhuvud. Om Sverige skriver under kommer tankarna i Pentagon enligt Townsend att bli: ”Ska vi ha ännu en övning med de där svenskarna som vänder oss ryggen?”
Vi som inte vill ha en värld under kärnvapenhot och inte vill ha NATO eller NATO-samarbete, måste nu göra allt för att den svenska regeringen ratificerar konventionen. Det norska fredspriset har oväntat ökat våra chanser.
Ett stort tack till Dagens Nyheter som lät kärnvapenlobbyisten James Townsend öppet få redovisa sina små tankar och råd.

 

Dela